CEO: Sedan 2022
Innehav: 3 630 864 B-aktier i Bolaget (inklusive bolag).
Antal teckningsoptioner: –

Utbildning och erfarenhet: Christina är Global CEO, grundare och serieentreprenör av framväxande ledande spelförläggare och mjukvarubolag med fokus på att driva tillväxt både lokalt och internationellt. Hon har 20+ års erfarenhet av att driva lönsamhet genom konsumentprodukter, M&A, adaptiva affärsmodeller, kapitalresning och strategisk omnikanalsmarknadsföring. En prisbelönt ledare som accelererar tillväxt organiskt och genom M&A, lansering av innovativ mjukvara och spel på den globala marknaden, leder försäljningsarbete, business development och strategiska partnerskap. 
Christina deltar för närvarande i ett “Owner/President Management Program” vid Harvard Business School, Boston MA och har en BA, Fine Arts från California State University, Sonoma CA. 

Övriga pågående uppdrag: Styrelseledamot i Maximum Games LLC, Maximum Games Ireland Ltd, Maximum Games Ltd, MG Team LLC, Bisonic Inc,  Modus Games LLC, Seebon LLC, Women Presidents Organization (WPO) och Women in Games International.