VD för Dimfrost Studio AB
Styrelseledamot: Sedan 2020
Född: 1981
Innehav: 1 631 567 B-aktier i Bolaget

Utbildning och erfarenhet: David har en magisterexamen i företagsekonomi från Uppsala universitet och har flerårig erfarenhet av affärsutveckling och investeringar i snabbväxande, internationella bolag. Vid sidan om sin roll som VD för Zordix dotterbolag, Dimfrost Studio AB, är David rådgivare åt ledningsgrupper i startup- och deep tech-bolag. Därtill är David styrelseledamot och VD i Wallsten Ventures AB.