Styrelseledamot: Sedan 2020
Född: 1981
Innehav: 1 631 567 B-aktier i Bolaget.
Antal teckningsoptioner: –

Utbildning och erfarenhet: David har en magisterexamen i företagsekonomi från Uppsala universitet och har flerårig erfarenhet av affärsutveckling och investeringar i snabbväxande, internationella bolag. David är även rådgivare åt ledningsgrupper i startup- och deep tech-bolag.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseledamot och VD i Wallsten Ventures AB.

Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledande befattningshavare: Nej
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja