Vice VD: Sedan 2023

CoS: Sedan 2022
Innehav: 25 000 B-aktier i Bolaget.
Antal teckningsoptioner: 149 006 av Serie TO 2021/2023.

Utbildning och erfarenhet: Ludvig har en examen i juridik från Uppsala universitet. Ludvig är tidigare advokat och har jobbat på Advokatfirman Nova i Stockholm samt som gästföreläsare och seminarieledare i juridik på Handelshögskolan i Stockholm. Ludvigs primära expertis ligger inom allmän affärsjuridik, M&A och omstruktureringar.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseledamot och VD i The Slow Generation AB.