Styrelseledamot: Sedan 2018
Född: 1988
Innehav: 22 500 B-aktier i Bolaget.

Utbildning och erfarenhet: Ludvig har en examen i juridik från Uppsala universitet. Ludvig är tidigare advokat och har jobbat på Advokatfirman Nova i Stockholm samt som gästföreläsare och seminarieledare i juridik på Handelshögskolan i Stockholm. Ludvigs primära expertis ligger inom allmän affärsjuridik, M&A och omstruktureringar. Utöver sitt uppdrag i Zordix är Ludvig styrelseledamot och VD för The Slow Generation AB som han äger till 35 procent.