Styrelseordförande: Sedan januari 2018
Född: 1968
Innehav: 216 666 B-aktier i Bolaget.
Antal teckningsoptioner: 74 874 av Serie TO 2021/2024.

Utbildning och erfarenhet: Malin har en civilingenjörsexamen i Elektroteknik från Chalmers Tekniska Högskola och en MBA från Warwick Business School UK med fokus på strategisk affärsplanering samt ett flertal ledarskapsutbildningar. Malin har över 20 års erfarenhet från olika chefs- och ledningspositioner inom telekombranschen, främst från Telia. Malin har bl.a. varit med och startat upp en mobiloperatör i Brasilien som gick från noll till en miljon kunder på tre år, jobbat utomlands i flera projekt samt drivit ledningsgrupper och förändringsarbeten i många år inom produktledning, strategi, marknad och sälj.

Övriga pågående uppdrag: Styrelsesuppleant och vice VD i GEKAM Consulting AB. Styrelseledamot i Compodium International AB (publ).

Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledande befattningshavare: Ja
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja