Styrelseordförande: Sedan januari 2018
Född: 1968
Innehav: 216 666 B-aktier i Bolaget

Utbildning och erfarenhet: Malin har en civilingenjörsexamen i Elektroteknik från Chalmers Tekniska Högskola och en MBA från Warwick Business School UK med fokus på strategisk affärsplanering samt ett flertal ledarskapsutbildningar. Malin har över 20 års erfarenhet från olika chefs- och ledningspositioner inom telekombranschen, främst från Telia. Malin har bl.a. varit med och startat upp en mobiloperatör i Brasilien som gick från noll till en miljon kunder på tre år, jobbat utomlands i flera projekt samt drivit ledningsgrupper och förändringsarbeten i många år inom produktledning, strategi, marknad och sälj. Utöver sitt uppdrag i Zordix är Malin vice VD och styrelsesuppleant i GEKAM Consulting AB som hon äger till 50 procent.