Styrelseledamot: Sedan 2009
Director of Innovation and New Business: Sedan 2022
Innehav: 2 000 000 A-aktier och 2 720 000 B-aktier i Bolaget (inklusive bolag).
Antal teckningsoptioner: –

Utbildning och erfarenhet: Matti har en masterexamen inom Computer Science från Umeå universitet. Matti är grundare av Zordix och har över 20 års erfarenhet av ledande positioner inom spelbranschen med fokus på att leda processen från konceptstadiet till publicering. Med över 20 erkända speltitlar bakom sig och ett starkt internationellt nätverk har Matti varit den drivande faktorn bakom Zordix framgångar.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseledamot och VD i Allscope AB samt Zordix Entertainment AB. Styrelseledamot i Dimfrost Studio AB.

Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledande befattningshavare: Nej
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Nej