Styrelseledamot och vd: Sedan 2009
Född: 1970
Innehav: Matti äger 100 procent av aktierna i Allscope AB som äger 2 000 000 A-aktier och 2 720 000 B-aktier i Bolaget.  

Utbildning och erfarenhet: Matti har en masterexamen inom Computer Science från Umeå universitet. Matti är grundare av Zordix och har över 20 års erfarenhet av ledande positioner inom spelbranschen med fokus på att leda processen från konceptstadiet till publicering. Med över 20 erkända speltitlar bakom sig och ett starkt internationellt nätverk har Matti varit den drivande faktorn bakom Zordix framgångar. Utöver sitt uppdrag i Zordix är Matti styrelseordförande och VD för Allscope AB.