Styrelseledamot: Sedan 2021
Född: 1980
Innehav: 1 236 115 B-aktier i Bolaget.

Utbildning och erfarenhet: Patrik har en utbildning som civilekonom från Linköpings Universitet med inriktning på ekonomistyrning. Patrik inledde sin karriär på Merrill Lynch i New York och Lehman Brothers i London med fokus på M&A. Patrik var med och byggde upp Catena Media i sin roll som CFO med både börsintroduktion och en större förvärvsagenda innan han 2017 startade sin egen investeringsverksamhet där han idag har ca 10 bolag som han investerat i och aktivt arbetar med. Patrik är idag även styrelseledamot i WorkaroundTown AB och Stayaround AB