Styrelseledamot: Sedan 2021
Född: 1980
Innehav: 1 279 370 B-aktier i Bolaget.
Antal teckningsoptioner: 74 874 av Serie TO 2021/2024.

Utbildning och erfarenhet: Patrik har en utbildning som civilekonom från Linköpings Universitet med inriktning på ekonomistyrning. Patrik inledde sin karriär på Merrill Lynch i New York och Lehman Brothers i London med fokus på M&A. Patrik var med och byggde upp Catena Media i sin roll som CFO med både börsintroduktion och en större förvärvsagenda innan han 2017 startade sin egen investeringsverksamhet där han idag har ca 10 bolag som han investerat i och aktivt arbetar med.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseledamot och VD i WorkaroundTown Sverige AB. Styrelsesuppleant i Stayaround Sverige AB.

Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledande befattningshavare: Ja
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja