CFO: Sedan 2021
Deputy CEO: Sedan 2022
Innehav: 80 000 B-aktier i Bolaget.
Antal teckningsoptioner: 269 900 av Serie TO 2021/2023.

Utbildning och erfarenhet: Peter kommer närmast från rollen som CFO för Universal Avenue och dessförinnan har han haft rollen som CFO för det snabbväxande bolaget Strossle. Peter har även mångårig internationell erfarenhet från finansbranschen, bl.a. som investeringsansvarig på HgCapital och Mid Europa Partners. Peter har en civilekonomexamen från Linköpings universitet och en MBA-examen från London Business School.

Övriga pågående uppdrag: –