Styrelseledamot: Sedan 2020
Innehav: 20 000 B-aktier i Bolaget (inklusive bolag).
Antal teckningsoptioner: 25 252 av Serie TO 2021/2024.

Utbildning och erfarenhet: Stefan har avlagt studier vid London Business School och driver idag Game Advisor Ltd, ett UK baserat bolag specialiserat på rådgivning och affärsutveckling inom spelindustrin. Stefan anses av många vara en nyckelperson för Sveriges globala succé inom spelindustrin. Stefan har haft ledande positioner på Electronic Arts, Nokia, Microsoft och Warner Bros. År 2008 fick Stefan ”Lifetime Achievement Award” från Swedish Games Industry. Utöver sitt uppdrag i Zordix är Stefan ägare av Game Advisor Sweden AB och Game Advisor Ltd, delägare i Funtails GmbH.

Övriga pågående uppdrag: –

Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledande befattningshavare: Ja
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja