Styrelseordförande: Sedan juni 2022
Styrelseledamot: Sedan 2021
Innehav: 35 000 B-aktier i Bolaget genom bolag.
Antal teckningsoptioner: –

Utbildning och erfarenhet: Stefan har i grunden en civilingenjörsexamen i datateknik från Linköpings Universitet, och efter en karriär på multinationella IT-bolag som IBM, Cisco och Microsoft, har han de senaste dryga 20-åren varit engagerad i svenska startup-bolag, som rådgivare, riskkapitalinvesterare, ängel-investerare. Bolag med skilda verksamheter från halvledare, telekom tillspelutveckling och e-handel, både med försäljning mot företags och mot konsument. Hans fokus är förnärvarande på den egna portföljen av ängel investeringar, styrelseuppdrag och rådgivning kring investeringar i startup-bolag till institutionella investerare.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseuppdrag i bolag med koppling till spel: Eat Create Sleep AB, Itatake AB, Valiant Game Studio AB. RightBridge Ventures Group AB (publ), DRKN Industries AB, Mionix AB, Geometric Interactive ApS, Multiscription ApS.

Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledande befattningshavare: Ja
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja