Interim CFO: Sedan 2023
Innehav: 907,716 B-aktier i Bolaget.
Antal teckningsoptioner:-

Utbildning och erfarenhet: Thierry har tjänstgjort som CFO för Maximum Games sedan 2015, ett bolag förvärvat av Zordix i december 2021. Han kommer med över 30 års erfarenhet inom internationell finans, som han har införskaffat i både Europa och i USA. Hans tidigare erfarenhet inkluderar 15 år som Group CFO för ett mjukvarubolag noterat på den pan-europeiska börsen Euronext och flertalet ledande positioner inom finans för globala mellanstora och stora privata bolag. Han har en Mastersexamen i företagsekonomi från Paris IX Dauphine University och en post-graduateexamen i revision från IAE i Aix-en-Provence.

Övriga pågående uppdrag: CFO på Maximum Games