Medlem av valberedeningenRepresenterar Christina Seelye

Medlem av valberedeningenRepresenterar Knutsson Holdings AB

Medlem av valberedeningenRepresenterar Prioritet Finans

Ordförande av valberedeningenRepresenterar Allscope AB