Bolagsordning

Zordix AB (publ) bolagsorgan består av bolagsstämman, styrelsen, verkställande direktören och revisorerna. Aktieägarna utser vid årsstämman en styrelse och dess ordförande. Styrelsen tillsätter verkställande direktör och vice verkställande direktörer. Revisorerna skall på uppdrag av årsstämman granska räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning under räkenskapsåret.

Bolagsstyrning avser det regelverk och den struktur som etablerats för att på ett effektivt och kontrollerat sätt styra och leda verksamheten i ett aktiebolag. Ytterst syftar bolagsstyrningen till att tillgodose aktieägarnas krav på avkastning och samtliga intressenters behov av information om aktiebolaget och dess utveckling. Till grund för Bolagets styrning ligger bland annat bolagsordningen, aktiebolagslagen, marknadsplatsens regelverk för emittenter samt interna regler och föreskrifter. Svensk Kod för Bolagsstyrning (”Koden”) är inte obligatorisk för bolag noterade på marknadsplatsen och Bolaget avser inte att fullt ut följa Koden. Dock kan Bolaget komma att välja att agera i enlighet med Koden i vissa delar.
Under denna avdelning, Bolagsstyrning, presenteras hur Zordix arbetar med bolagsstyrningsfrågor.

High Quality Standards

Congue lorem ipsum dolor- rutrum dapibus massa Leo lorem ipsum dolor. Morbi from ipsum amet - eget augue bibendum, lorem ipsum faucibus mi et. Aenean dapibus massa leo.

Leading Experts

Lorem ipsum dolor. Morbi ipsum faucibus mauris. Aenean dapibus massa leo. from ipsum amet - eget augue bibendum, lorem ipsum faucibus mi et. Aenean dapibus massa leo.

Complex Sollutions

Congue lorem ipsum dolor ipsum faucibus mi et, scelerisque mauris. rutrum lorem ipsum dolor. Morbi from ipsum amet - eget augue bibendum, lorem ipsum faucibus mi et. Aenean dapibus massa leo.

Flexible Prices

Aenean dapibus massa leo! Congue lorem ipsum dolor- rutrum lorem ipsum dolor. Morbi from ipsum amet - eget augue bibendum, lorem ipsum faucibus mi et. Aenean dapibus massa.

Nulla amet glavrida dolor

Dolor sit amet, consectetur adipiscing elit elit tellus!

Nulla a velit quis ex ornare rhoncus. Donec imperdiet risus justo, vel malesuada erat fermentum at. Morbi at laoreet mauris. Mauris lorem felis, gravida et vehicula congue, tempus vel justo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus velit quis ex ornare rhoncus.

Donec imperdiet risus justo, vel malesuada erat fermentum at. Morbi at laoreet mauris. Mauris lorem felis, gravida et vehicula congue, tempus vel justo.

Let us improve your business!

Morbi eget augue bibendum, faucibus mi et, scelerisque mauris. Aenean dapibus massa a sapien hendrerit molestie vitae eget leo. Etiam tristique urna nibh, nec rutrum mi eleifend facilisis. Quisque semper ante metus. In in convallis urna, ut aliquam mi!