Filter:
  • All
  • Interim reports
  • Annual Reports

Kallelse till årsstämma 2022

Fullmaktsformulär årsstämma 2022

Formulär för poströstning årsstämma 2022

Styrelsens redogörelse enligt 13 kap. 6 § ABL ABL för väsentliga händelser

Styrelsens redogörelse enligt 13 kap. 7 § ABL för kvittning

Revisorsyttrande enligt 13 kap. 6 § över styrelsens redogörelse över väsentliga händelser

Revisorsyttrande enligt 13 kap. 8 § avseende styrelsens redogörelse om kvittning

Kallelse till extra bolagsstämma i Zordix AB (publ) 25 februari 2022

Fullmaktsformulär

Fullständigt förslag till nya villkor för teckningsoptioner enligt incitamentsprogram 2021_2023

Fullständigt förslag till nya villkor för teckningsoptioner enligt incitamentsprogram 2021_2024

Kallelse till extra bolagsstämma i Zordix AB (publ) 16 december 2021

Styrelseredogörelse enligt 13 kap 6 § ABL samt Revisorns yttrande enligt 13 kap 6 § ABL

Fullmaktformulär 16 december 2021

Formulär för poströstning 16 december 2021

Kallelse till extra bolagsstämma i Zordix AB (publ) 2 november 2021

Fullständigt förslag till beslut om ändring av bolagsordningen 2 november 2021

Fullmaktsformulär 2 november 2021

Formulär för poströstning 2 november 2021

Fullmaktsformulär 11 mars 2021

Formulär för poströstning 11 mars 2021

Kallelse till extra bolagsstämma den 11 mars 2021

Formulär för poströstning 11 mars 2021

Fullmaktsformulär 11 mars 2021

Fullständigt förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Fullständigt förslag till beslut om incitamentsprogram för ledning och anställda (Incitamentsprogram 2021_2023)

Fullständigt förslag till beslut om incitamentsprogram för styrelsen (Incitamentsprogram 2021_2024)

Styrelsens redogörelse över väsentliga händelser enligt 13_6 ABL

Revisorns yttrande enligt 13_6 ABL