Här hittar du information om Zordix finansiella händelser såsom rapporteringsdatum för bokslutskommuniké, årsredovisning, delårsrapport och tidpunkt för årsstämma.

Årsredovisningen för 2021 kommer att finnas tillgänglig på Bolagets hemsida senast den 20 april 2022.

2022-05-18

Årsstämma

2022-05-25

Delårsrapport Q1-2022

2022-08-24

Delårsrapport Q2-2022

2022-11-23

Delårsrapport Q3-2022

2023-02-22

Delårsrapport Q4-2022