Christina Seelye

CEO

CEO: Sedan 2022
Innehav: 3 630 864 B-aktier i Bolaget (inklusive bolag).
Antal teckningsoptioner: –

Utbildning och erfarenhet: Christina är Global CEO, grundare och serieentreprenör av framväxande ledande spelförläggare och mjukvarubolag med fokus på att driva tillväxt både lokalt och internationellt. Hon har 20+ års erfarenhet av att driva lönsamhet genom konsumentprodukter, M&A, adaptiva affärsmodeller, kapitalresning och strategisk omnikanalsmarknadsföring. En prisbelönt ledare som accelererar tillväxt organiskt och genom M&A, lansering av innovativ mjukvara och spel på den globala marknaden, leder försäljningsarbete, business development och strategiska partnerskap. 
Christina deltar för närvarande i ett “Owner/President Management Program” vid Harvard Business School, Boston MA och har en BA, Fine Arts från California State University, Sonoma CA. 

Övriga pågående uppdrag: Styrelseledamot i Maximum Games LLC, Maximum Games Ireland Ltd, Maximum Games Ltd, MG Team LLC, Bisonic Inc,  Modus Games LLC, Seebon LLC, Women Presidents Organization (WPO) och Women in Games International.

Ludvig Lindberg

Vice VD & Chief of Staff

Vice VD: Sedan 2023

CoS: Sedan 2022
Innehav: 25 000 B-aktier i Bolaget.
Antal teckningsoptioner: 149 006 av Serie TO 2021/2023.

Utbildning och erfarenhet: Ludvig har en examen i juridik från Uppsala universitet. Ludvig är tidigare advokat och har jobbat på Advokatfirman Nova i Stockholm samt som gästföreläsare och seminarieledare i juridik på Handelshögskolan i Stockholm. Ludvigs primära expertis ligger inom allmän affärsjuridik, M&A och omstruktureringar.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseledamot och VD i The Slow Generation AB.

Thierry Bonnefoi

Interim CFO

Interim CFO: Sedan 2023
Innehav: 907,716 B-aktier i Bolaget.
Antal teckningsoptioner:-

Utbildning och erfarenhet: Thierry har tjänstgjort som CFO för Maximum Games sedan 2015, ett bolag förvärvat av Zordix i december 2021. Han kommer med över 30 års erfarenhet inom internationell finans, som han har införskaffat i både Europa och i USA. Hans tidigare erfarenhet inkluderar 15 år som Group CFO för ett mjukvarubolag noterat på den pan-europeiska börsen Euronext och flertalet ledande positioner inom finans för globala mellanstora och stora privata bolag. Han har en Mastersexamen i företagsekonomi från Paris IX Dauphine University och en post-graduateexamen i revision från IAE i Aix-en-Provence.

Övriga pågående uppdrag: CFO på Maximum Games