Zordix aktie

Kortnamn ZORDIX B
ISIN-kod SE0011725506

Handel med Zordix B aktier sker på Nasdaq First North Growth Market.

Ägarstruktur

De största aktieägarna

*) VV äger även indirekt aktier i Zordix via kapitalförsäkring. Dessa aktier är inte medräknade här.

Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.

Bolagets revisor
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med Nicklas Renström som huvudansvarig revisor.

Certified Adviser

Zordix Certified Adviser är Augment Partners AB.

Augment Partners AB
Eriksbergsgatan 8A
114 30 Stockholm
+46 8-604 22 55
info@augment.se
www.augment.se