Zordix aktie

Kortnamn ZORDIX B
ISIN-kod SE0011725506

Handel med Zordix B aktier sker på NGM Nordic SME.

NGM Nordic SME information

Nordic Growth Market är en av de ledande nordiska börserna med mer än 30 års erfarenhet som en dedikerad partner för tillväxtbolag.


Mentor

Zordix mentor är Augment Partners AB, info@augment.se.

Ägarstruktur

De största aktieägarna

Bolaget hade cirka 2900 aktieägare per den 27 november 2020. De största ägarna återfinns i tabellen nedan:

Aktieägarna A-aktier B-aktier Kapital % Röster %
(Allscope AB) Matti Larsson 2 000 000 2 720 000 24,90% 61,48%
Avanza Pension 0 3 481 091 18,36% 9,42%
David Wallsten 0 1 631 567 8,61% 4,41%
Erste Group Bank 0 865 442 4,57% 2,34%
Viktor Vallin 0 825 109 4,35% 2,23%
Johan Svensson 0 483 164 2,55% 1,31%
Patrik Bloch 0 425 000 2,24% 1,15%
Nordnet Pensionsförsäkring 0 386 106 2,04% 1,04%
Futur Pension Försäkringsbolag 0 287 384 1,52% 0,78%
Martin Rosell Investments AB 0 273 856 1,44% 0,74%
Daryoush Hosseinian 0 265 000 1,40% 0,72%
Malin Jonsson 0 216 666 1,14% 0,59%
Roland Sköld 0 163 000 0,86% 0,44%
Leif Bohlenius 0 125 357 0,66% 0,34%
Kristin Petersen 0 89 906 0,47% 0,24%
Övriga 0 4 718 394 24,89% 12,77%
Totalt 2 000 000 16 957 042 100,00% 100,00%