Zordix aktie

Kortnamn ZORDIX B
ISIN-kod SE0011725506

Handel med Zordix B aktier sker på Nasdaq First North Growth Market.


Certified Adviser

Zordix Certified Adviser är Augment Partners AB.

Augment Partners AB
Eriksbergsgatan 8A
114 30 Stockholm
+46 8-604 22 55
info@augment.se
www.augment.se

Ägarstruktur

De största aktieägarna

Bolaget hade cirka 3600 aktieägare per den 31 mars 2021. De största ägarna återfinns i tabellen nedan:

Aktieägare B-aktier A-aktier Kapital % Röster %
Matti Larsson 2 720 000 2 000 000 20,04% 54,67%
Avanza Pension 3 362 901 0 14,28% 8,09%
David Wallsten 1 631 567 0 6,93% 3,93%
Viktor Vallin 1 346 779 0 5,72% 3,24%
Patrik Bloch 1 236 115 0 5,25% 2,97%
Prioritet Finans 1 082 658 0 4,60% 2,61%
Knutsson Holdings AB 1 000 000 0 4,25% 2,41%
Nordnet Pensionsförsäkring 486 754 0 2,07% 1,17%
Futur Pension 458 350 0 1,95% 1,10%
Erik Nielsen genom bolag 450 000 0 1,91% 1,08%
Övriga 7 781 918 0 33,03% 18,73%
Totalt 21 557 042 2 000 000 100,00% 100,00%