Koncernledning

CEO and founder

Styrelseledamot och vd: Sedan 2009
Född: 1970
Innehav: Matti äger 100 procent av aktierna i Allscope AB som äger 2 000 000 A-aktier och 2 720 000 B-aktier i Bolaget.  

Utbildning och erfarenhet: Matti har en masterexamen inom Computer Science från Umeå universitet. Matti är grundare av Zordix och har över 20 års erfarenhet av ledande positioner inom spelbranschen med fokus på att leda processen från konceptstadiet till publicering. Med över 20 erkända speltitlar bakom sig och ett starkt internationellt nätverk har Matti varit den drivande faktorn bakom Zordix framgångar. Utöver sitt uppdrag i Zordix är Matti styrelseordförande och VD för Allscope AB.

CFO: Sedan 2021
Född: 1981
Innehav: 80 000 B-aktier i Bolaget.

Utbildning och erfarenhet: Peter kommer närmast från rollen som CFO för Universal Avenue och dessförinnan har han haft rollen som CFO för det snabbväxande bolaget Strossle. Peter har även mångårig internationell erfarenhet från finansbranschen, bl.a. som investeringsansvarig på HgCapital och Mid Europa Partners. Peter har en civilekonomexamen från Linköpings universitet och en MBA-examen från London Business School.

COO and Board member

Styrelseledamot: Sedan 2018
Född: 1988
Innehav: 22 500 B-aktier i Bolaget.

Utbildning och erfarenhet: Ludvig har en examen i juridik från Uppsala universitet. Ludvig är tidigare advokat och har jobbat på Advokatfirman Nova i Stockholm samt som gästföreläsare och seminarieledare i juridik på Handelshögskolan i Stockholm. Ludvigs primära expertis ligger inom allmän affärsjuridik, M&A och omstruktureringar. Utöver sitt uppdrag i Zordix är Ludvig styrelseledamot och VD för The Slow Generation AB som han äger till 35 procent.

Styrelse

Chariman of the board

Styrelseordförande: Sedan januari 2018
Född: 1968
Innehav: 216 666 B-aktier i Bolaget

Utbildning och erfarenhet: Malin har en civilingenjörsexamen i Elektroteknik från Chalmers Tekniska Högskola och en MBA från Warwick Business School UK med fokus på strategisk affärsplanering samt ett flertal ledarskapsutbildningar. Malin har över 20 års erfarenhet från olika chefs- och ledningspositioner inom telekombranschen, främst från Telia. Malin har bl.a. varit med och startat upp en mobiloperatör i Brasilien som gick från noll till en miljon kunder på tre år, jobbat utomlands i flera projekt samt drivit ledningsgrupper och förändringsarbeten i många år inom produktledning, strategi, marknad och sälj. Utöver sitt uppdrag i Zordix är Malin vice VD och styrelsesuppleant i GEKAM Consulting AB som hon äger till 50 procent.

CEO and founder

Styrelseledamot och vd: Sedan 2009
Född: 1970
Innehav: Matti äger 100 procent av aktierna i Allscope AB som äger 2 000 000 A-aktier och 2 720 000 B-aktier i Bolaget.  

Utbildning och erfarenhet: Matti har en masterexamen inom Computer Science från Umeå universitet. Matti är grundare av Zordix och har över 20 års erfarenhet av ledande positioner inom spelbranschen med fokus på att leda processen från konceptstadiet till publicering. Med över 20 erkända speltitlar bakom sig och ett starkt internationellt nätverk har Matti varit den drivande faktorn bakom Zordix framgångar. Utöver sitt uppdrag i Zordix är Matti styrelseordförande och VD för Allscope AB.

COO and Board member

Styrelseledamot: Sedan 2018
Född: 1988
Innehav: 22 500 B-aktier i Bolaget.

Utbildning och erfarenhet: Ludvig har en examen i juridik från Uppsala universitet. Ludvig är tidigare advokat och har jobbat på Advokatfirman Nova i Stockholm samt som gästföreläsare och seminarieledare i juridik på Handelshögskolan i Stockholm. Ludvigs primära expertis ligger inom allmän affärsjuridik, M&A och omstruktureringar. Utöver sitt uppdrag i Zordix är Ludvig styrelseledamot och VD för The Slow Generation AB som han äger till 35 procent.

Board member

VD för Dimfrost Studio AB
Styrelseledamot: Sedan 2020
Född: 1981
Innehav: 1 631 567 B-aktier i Bolaget

Utbildning och erfarenhet: David har en magisterexamen i företagsekonomi från Uppsala universitet och har flerårig erfarenhet av affärsutveckling och investeringar i snabbväxande, internationella bolag. Vid sidan om sin roll som VD för Zordix dotterbolag, Dimfrost Studio AB, är David rådgivare åt ledningsgrupper i startup- och deep tech-bolag. Därtill är David styrelseledamot och VD i Wallsten Ventures AB.

Board member

Styrelseledamot: Sedan 2020
Född: 1963
Innehav: Stefan äger 100 procent av aktierna i Game Advisor Sweden AB som äger 17 500 B-aktier i Bolaget. Därutöver äger Stefan 2 500 B-aktier i Bolaget privat.

Utbildning och erfarenhet: Stefan har avlagt studier vid London Business School och driver idag Game Advisor Ltd, ett UK baserat bolag specialiserat på rådgivning och affärsutveckling inom spelindustrin. Stefan anses av många vara en nyckelperson för Sveriges globala succé inom spelindustrin. Stefan har haft ledande positioner på Electronic Arts, Nokia, Microsoft och Warner Bros. År 2008 fick Stefan ”Lifetime Achievement Award” från Swedish Games Industry. Utöver sitt uppdrag i Zordix är Stefan ägare av Game Advisor Sweden AB och Game Advisor Ltd, delägare i Funtails GmbH.

Board member


Styrelseledamot: Sedan 2021
Född:
Innehav:

Utbildning och erfarenhet: