Styrelse

Chairman of the board

Styrelseordförande: Sedan januari 2018
Född: 1968
Innehav: 216 666 B-aktier i Bolaget.
Antal teckningsoptioner: 74 874 av Serie TO 2021/2024.

Utbildning och erfarenhet: Malin har en civilingenjörsexamen i Elektroteknik från Chalmers Tekniska Högskola och en MBA från Warwick Business School UK med fokus på strategisk affärsplanering samt ett flertal ledarskapsutbildningar. Malin har över 20 års erfarenhet från olika chefs- och ledningspositioner inom telekombranschen, främst från Telia. Malin har bl.a. varit med och startat upp en mobiloperatör i Brasilien som gick från noll till en miljon kunder på tre år, jobbat utomlands i flera projekt samt drivit ledningsgrupper och förändringsarbeten i många år inom produktledning, strategi, marknad och sälj.

Övriga pågående uppdrag: Styrelsesuppleant och vice VD i GEKAM Consulting AB. Styrelseledamot i Compodium International AB (publ).

Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledande befattningshavare: Ja
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja

CEO and founder

Styrelseledamot och vd: Sedan 2009
Född: 1970
Innehav: 2 000 000 A-aktier och 2 720 000 B-aktier i Bolaget (inklusive bolag).
Antal teckningsoptioner: –

Utbildning och erfarenhet: Matti har en masterexamen inom Computer Science från Umeå universitet. Matti är grundare av Zordix och har över 20 års erfarenhet av ledande positioner inom spelbranschen med fokus på att leda processen från konceptstadiet till publicering. Med över 20 erkända speltitlar bakom sig och ett starkt internationellt nätverk har Matti varit den drivande faktorn bakom Zordix framgångar.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseledamot och VD i Allscope AB samt Zordix Entertainment AB. Styrelseledamot i Dimfrost Studio AB.

Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledande befattningshavare: Nej
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Nej

Board member

Styrelseledamot: Sedan 2020
Född: 1981
Innehav: 1 631 567 B-aktier i Bolaget.
Antal teckningsoptioner: –

Utbildning och erfarenhet: David har en magisterexamen i företagsekonomi från Uppsala universitet och har flerårig erfarenhet av affärsutveckling och investeringar i snabbväxande, internationella bolag. David är även rådgivare åt ledningsgrupper i startup- och deep tech-bolag.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseledamot och VD i Wallsten Ventures AB.

Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledande befattningshavare: Nej
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja

Deputy CEO

Styrelseledamot: Sedan 2020
Född: 1963
Innehav: 20 000 B-aktier i Bolaget (inklusive bolag).
Antal teckningsoptioner: 25 252 av Serie TO 2021/2024.

Utbildning och erfarenhet: Stefan har avlagt studier vid London Business School och driver idag Game Advisor Ltd, ett UK baserat bolag specialiserat på rådgivning och affärsutveckling inom spelindustrin. Stefan anses av många vara en nyckelperson för Sveriges globala succé inom spelindustrin. Stefan har haft ledande positioner på Electronic Arts, Nokia, Microsoft och Warner Bros. År 2008 fick Stefan ”Lifetime Achievement Award” från Swedish Games Industry. Utöver sitt uppdrag i Zordix är Stefan ägare av Game Advisor Sweden AB och Game Advisor Ltd, delägare i Funtails GmbH.

Övriga pågående uppdrag: –

Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledande befattningshavare: Ja
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja

Board member

Styrelseledamot: Sedan 2021
Född: 1980
Innehav: 1 279 370 B-aktier i Bolaget.
Antal teckningsoptioner: 74 874 av Serie TO 2021/2024.

Utbildning och erfarenhet: Patrik har en utbildning som civilekonom från Linköpings Universitet med inriktning på ekonomistyrning. Patrik inledde sin karriär på Merrill Lynch i New York och Lehman Brothers i London med fokus på M&A. Patrik var med och byggde upp Catena Media i sin roll som CFO med både börsintroduktion och en större förvärvsagenda innan han 2017 startade sin egen investeringsverksamhet där han idag har ca 10 bolag som han investerat i och aktivt arbetar med.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseledamot och VD i WorkaroundTown Sverige AB. Styrelsesuppleant i Stayaround Sverige AB.

Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledande befattningshavare: Ja
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja

Board member

Styrelseledamot: Sedan 2021
Född: 1973
Innehav: 14 400 B-aktier i Bolaget.
Antal teckningsoptioner: –

Utbildning och erfarenhet: David är medgrundare till den internationellt prisbelönta digitala byrån North Kingdom Design & Communication. Han har sedan 2003 jobbat med att utveckla innovativa digitala varumärkesupplevelser och produkter åt internationella varumärken såsom Supercell, Riot, EA, Mojang, Lego, King, Warner Bros, Google, Facebook m.fl. Han var som medlem i Statens råd för Kreativa och Kulturella näringar med och lade en nationell strategi för kreativa näringar och har även två gånger varit med på amerikanska branschorganisationen AdAge lista över världens 50 mest kreativa personer. Idag jobbar han strategiskt med framför allt stora spelvarumärken och hjälper dem att ur ett affärsperspektiv bredda sina speluniversum och engagera och aktivera sina communitys med digitala plattformar, upplevelser och produkter. 

Övriga pågående uppdrag: Styrelseledamot Skellefteå Science CityCCO och Partner i North Alliance

Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledande befattningshavare: Ja
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja

Board member

Styrelseledamot: Sedan 2021
Född: 1962
Innehav: 35 000 B-aktier i Bolaget genom bolag.
Antal teckningsoptioner: –

Utbildning och erfarenhet: Stefan har i grunden en civilingenjörsexamen i datateknik från Linköpings Universitet, och efter en karriär på multinationella IT-bolag som IBM, Cisco och Microsoft, har han de senaste dryga 20-åren varit engagerad i svenska startup-bolag, som rådgivare, riskkapitalinvesterare, ängel-investerare. Bolag med skilda verksamheter från halvledare, telekom tillspelutveckling och e-handel, både med försäljning mot företags och mot konsument. Hans fokus är förnärvarande på den egna portföljen av ängel investeringar, styrelseuppdrag och rådgivning kring investeringar i startup-bolag till institutionella investerare.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseuppdrag i bolag med koppling till spel: Eat Create Sleep AB, Itatake AB, Valiant Game Studio AB. Rightbridge Ventures AB, DRKN Industries AB, Mionix AB, Geometric Interactive ApS, Multiscription ApS.

Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledande befattningshavare: Ja
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja

Koncernledning

CFO: Sedan 2021
Född: 1981
Innehav: 80 000 B-aktier i Bolaget.
Antal teckningsoptioner: 269 900 av Serie TO 2021/2023.

Utbildning och erfarenhet: Peter kommer närmast från rollen som CFO för Universal Avenue och dessförinnan har han haft rollen som CFO för det snabbväxande bolaget Strossle. Peter har även mångårig internationell erfarenhet från finansbranschen, bl.a. som investeringsansvarig på HgCapital och Mid Europa Partners. Peter har en civilekonomexamen från Linköpings universitet och en MBA-examen från London Business School.

Övriga pågående uppdrag: –

COO: Sedan 2021
Född: 1988
Innehav: 25 000 B-aktier i Bolaget.
Antal teckningsoptioner: 149 006 av Serie TO 2021/2023.

Utbildning och erfarenhet: Ludvig har en examen i juridik från Uppsala universitet. Ludvig är tidigare advokat och har jobbat på Advokatfirman Nova i Stockholm samt som gästföreläsare och seminarieledare i juridik på Handelshögskolan i Stockholm. Ludvigs primära expertis ligger inom allmän affärsjuridik, M&A och omstruktureringar.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseledamot och VD i The Slow Generation AB.

Deputy CEO

Styrelseledamot: Sedan 2020
Född: 1963
Innehav: 20 000 B-aktier i Bolaget (inklusive bolag).
Antal teckningsoptioner: 25 252 av Serie TO 2021/2024.

Utbildning och erfarenhet: Stefan har avlagt studier vid London Business School och driver idag Game Advisor Ltd, ett UK baserat bolag specialiserat på rådgivning och affärsutveckling inom spelindustrin. Stefan anses av många vara en nyckelperson för Sveriges globala succé inom spelindustrin. Stefan har haft ledande positioner på Electronic Arts, Nokia, Microsoft och Warner Bros. År 2008 fick Stefan ”Lifetime Achievement Award” från Swedish Games Industry. Utöver sitt uppdrag i Zordix är Stefan ägare av Game Advisor Sweden AB och Game Advisor Ltd, delägare i Funtails GmbH.

Övriga pågående uppdrag: –

Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledande befattningshavare: Ja
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja

CEO and founder

För utförlig information, se “styrelse” ovan.