Zordix utser Thierry Bonnefoi som interim CFO

Umeå, Sweden (Feb. 6, 2023) – Zordix AB (publ) (Nasdaq: ZORDIX B) utser idag Thierry Bonnefoi som interim CFO och medlem av koncernledningen. Zordix nuvarande CFO och vice VD, Peter Daboczi lämnar sina uppdrag men kommer att vara kvar hos bolaget under en övergångsperiod. Zordix nuvarande Chief of Staff, Ludvig Lindberg, kommer att anta tjänsten

Zordix appoints Thierry Bonnefoi as interim CFO

Umeå, Sweden (Feb. 6, 2023) – Zordix AB (publ) (Nasdaq: ZORDIX B) today appoints Thierry Bonnefoi as interim CFO and member of the Executive Management Team. Zordix’s current CFO and Deputy CEO, Peter Daboczi will leave his positions but will remain with the company for a transitional period. Zordix current Chief of Staff, Ludvig Lindberg,

Zordix utser Christina Seelye till ny vd och koncernchef

Styrelsen för Zordix AB (publ) (”Zordix”) har idag utsett Zordix nuvarande Chief Operating Officer och tillika vd för Maximum Games till ny vd och koncernchef som en del av bolagets nästa utvecklingsfas. Christina Seelye tillträder omgående. Matti Larsson, tidigare vd och koncernchef, kvarstår i sin befattning som styrelseledamot och som Director of Innovation and New Business. Styrelsen har även utsett bolagets finansdirektör (CFO), Peter Daboczi, till vice vd för Zordix.

Zordix har rekryterat Peter Daboczi som ny CFO

Zordix AB (publ) (“Zordix”) har utsett Peter Daboczi till Chief Financial Officer, CFO, med tillträde senast den 12:e januari 2021. Han kommer närmast från rollen som CFO för Universal Avenue och dessförinnan har han haft rollen som CFO för det snabbväxande bolaget Strossle. Peter har även mångårig internationell erfarenhet från finansbranschen, bl.a. som investeringsansvarig på HgCapital och Mid Europa Partners. Peter har en civilekonomexamen från Linköpings universitet och en MBA-examen från London Business School.

Zordix presenterar koncernledning i samband med den planerade företrädesemissionen

Zordix AB (publ) (“Zordix” eller “Bolaget”) presenterar idag koncernens ledningsgrupp med fokus på att stödja Bolagets tillväxtplaner och den nya strategiska inriktningen med fokus på förvärvsdriven tillväxt samt satsningar på egna IP:n. Bolagets grundare och huvudägare Matti Larsson kvarstår som VD och Åsa Öberg som CFO. Till koncernledningen ansluter Axel Danielsson som marknadschef, David Wallsten som VD för Dimfrost Studio AB och Tamás Kozak som VD för Invictus Games Kft.