Invictus Games tecknar avtal med mobilspelsförläggaren Rollic

Zordix helägda dotterbolag Invictus Games (“Invictus”) har idag tecknat ett avtal med den turkiska mobilspelsförläggaren Rollic. Avtalet gäller ett antal månatliga leveranser på mobilspelsprototyper och gäller initialt i tre månader. Affären har ett uppskattat värde om 750 000 kronor, med chans till utökade intäkter.

Kapten Sabeltand – Zordix Publishing lägger till PC som plattform

Zordix Publishing (“Zordix”) har ingått avtal med den norska spelstudion Ravn Studio för att utöka det kommande spelet Kapten Sabeltand. Den nya investeringen om NOK 200 000 innebär att titeln kommer att utökas med ytterligare en plattform – PC. Investeringen kommer att ingå i Zordix recoup. Kapten Sabeltand lanseras i höst till Nintendo Switch samt PC.

Zordix Publishing investerar ytterligare i spelet Ponpu med online-multiplayer

Zordix Publishing (“Zordix”) har idag ingått avtal med den argentinska spelutvecklaren Purple Tree Studio för att utöka det kommande spelet Ponpu. Den nya investeringen om USD 29 000 innebär att titeln kommer att lanseras i höst med ett utökat online-baserat multiplayerläge. Investeringen kommer att ingå i Zordix recoup – som är 100 procent tills dess att den totala investeringen tjänats in. Ponpu utvecklas till PC, Xbox One, PlayStation 4 samt Nintendo Switch.

Stämmokommuniké från årsstämma i Zordix AB (publ)

Zordix AB (publ) har den 7 maj 2020 hållit årsstämma i Umeå. I samtliga föreslagna ärenden beslutade stämman i enlighet med framlagda förslag. I det följande redogörs för de viktigaste beslutens huvudsakliga innehåll. · Årsstämman beslutade att fastställa av styrelsen framlagda resultat- och balansräkning för Zordix AB (publ). · Stämman beslutade att balansera fritt eget