Lanseringsdatum för Overpass utannonserat: Släpps 27 februari

Förläggaren Bigben Interactive och Zordix kan nu informera om att spelet Overpass har fått ett officiellt releasedatum. Spelet kommer att lanseras den 27:e februari 2020 till PC, Xbox One samt Playstation 4. En version till Nintendo Switch kommer att släppas senare.  “Vi ser fram emot att Overpass, vår största titel hittills, till alla stora spelkonsoler

Stämmokommuniké från extra bolagsstämma i Zordix AB (publ)

Zordix AB (publ) har den 9 december 2019 hållit extra bolagsstämma i Umeå. I samtliga föreslagna ärenden beslutade stämman i enlighet med framlagda förslag. I det följande redogörs för de viktigaste beslutens huvudsakliga innehåll.  Beslut om nyemission genom betalning med apportegendom Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om nyemission av högst 331 524 stycken

Zordix Publishing signerar förlagsavtal för “Project Knight’s Oath”

Zordix Publishing, en del av Zordix AB (publ) (“Zordix”) har idag tecknat ett nytt förlagsavtal för en ännu icke annonserad titel som går under arbetsnamnet “Knight’s Oath”. Avtalet innebär att Zordix kommer att finansiera utveckling av titeln för att sedan ha ensamrätt att ge ut spelet på den globala spelmarknaden. 70% av intäkterna från försäljningen kommer att tillfalla Zordix, tills dess att en summa på 300000 USD har tjänats in. Därefter tillfaller 50% av intäkterna Zordix. “Project Knight’s Oath” planeras att lanseras globalt under första kvartalet 2021.

Zordix framtida dotterbolag, Dimfrost Studio AB, inleder forskningsprojekt “Project Mayflower”

Spelutvecklaren Dimfrost Studio AB (“Dimfrost”), vars samtliga aktier ska förvärvas av Zordix AB (publ) genom avtal ingått den 5 november 2019, inleder Project Mayflower. Project Mayflower är ett forskningsinitiativ som syftar till att utveckla en prototyp i form av ett nytt ramverk för strategispel – för att därefter verifiera dess marknadspotential för användande i interna produktioner och/eller för licensiering till andra spelutvecklare.

Zordix Publishing™ tecknar förlagsavtal för speltiteln Ponpu™

Zordix Publishing, en del av Zordix AB (publ) (“Zordix”) har idag tecknat ett förlagsavtal med den argentinska spelstudion Purple Tree StudiosTM. Avtalet gäller prisbelönta titeln PonpuTM och innebär att Zordix kommer att finansiera slutförandet av titelns utveckling, för att sedan ha rättigheter att lansera spelet till samtliga plattformar mot den globala spelmarknaden. 100% av intäkterna från spelets försäljning kommer att tillfalla Zordix, till dess att en initial investering om 50000 USD har tjänats in. Därefter tillfaller 50% av intäkterna Zordix. Ponpu planeras att lanseras globalt under andra kvartalet 2020.

Zordix AB (publ) tecknar licensavtal med Orange™

Zordix AB (publ) (“Zordix”) har idag 21 augusti tecknat ett licensavtal med det franska telekommunikations bolaget OrangeTM (“Orange”). Avtalet innebär att Orange får erbjuda sina TV-användare två av Zordix titlar; Aqua Moto Racing UtopiaTM och Snow Moto Racing FreedomTM via sin tjänst Orange TVTM.