Maximum Entertainment Lanserar Egna IP:t – Smalland: Survive the Wilds

Umeå, Sverige (29 mars 2023) – Zordix AB (publ) (Nasdaq: ZORDIX B) lanserar idag det efterlängtade multiplayer- och överlevnadsspelet Smalland: Survive the Wilds i Early Access och genom Epic Games Store för PC. Spelare utmanas till överlevnad i en farlig och öppen värld i det egna IP:t Smalland: Survive the Wilds utvecklat och publicerat av

Maximum Entertainment Launches Owned IP – Smalland: Survive the Wilds

Umeå, Sweden (Mar. 29, 2023) – Zordix AB (publ) (Nasdaq: ZORDIX B) today launches the highly anticipated multiplayer survival game Smalland: Survive the Wilds in Early Access and Epic Games Store on PC. Developed and published as an owned IP, by Merge Games, a part of Maximum Entertainment, Smalland: Survive the Wilds, challenges players in

Zordix AB (publ): Employee investigated for insider trading

Zordix AB (publ) (Nasdaq: ZORDIX B) (the “Company”) has received information today that an employee of the Company is being investigated for insider trading. The Company will fully cooperate with the Swedish Economic Crime Authority in the investigation. No other employee of the Company and no member of the Board of Directors is suspected of

Zordix AB (publ): Anställd under utredning för insiderhandel

Zordix AB (publ) (Nasdaq: ZORDIX B) (”Bolaget”) har idag fått information om att en anställd i Bolaget utreds för insiderhandel. Bolaget kommer att samarbeta fullt ut med Ekobrottsmyndigheten i utredningen. Ingen annan anställd i bolaget och ingen styrelseledamot är misstänkt för någon inblandning och bolaget är inte heller misstänkt för något brott eller fel. Bolaget

Zordix Lanserar Maximum Entertainment och Presenterar Roadmap för 2023 och Framåt

Umeå, Sverige (7 februari 2023) – Zordix AB (publ) (Nasdaq: ZORDIX B) lanserar idag Maximum Entertainment som ett strategiskt omstöpt globalt underhållningsbolag med differentierade inhouse-förlag och en nystrukturerad utvecklingsavdelning, Modus Studios. Samtidigt avslöjar Maximum Entertainment sin nuvarande lineup av spel, som visar företagets strategi att öka utvecklingen av egna IP:n samtidigt som man fortsätter att

Zordix Launches Maximum Entertainment and Presents Roadmap For 2023 and Beyond

Umeå, Sweden (Feb. 7, 2023) – Zordix AB (publ) (Nasdaq: ZORDIX B) today launches Maximum Entertainment as a strategically realigned global entertainment company with differentiated inhouse publishers and a newly restructured development division, Modus Studios. With the news, Maximum Entertainment revealed its current lineup of games that demonstrates the company’s new strategy to increase its

Zordix utser Thierry Bonnefoi som interim CFO

Umeå, Sweden (Feb. 6, 2023) – Zordix AB (publ) (Nasdaq: ZORDIX B) utser idag Thierry Bonnefoi som interim CFO och medlem av koncernledningen. Zordix nuvarande CFO och vice VD, Peter Daboczi lämnar sina uppdrag men kommer att vara kvar hos bolaget under en övergångsperiod. Zordix nuvarande Chief of Staff, Ludvig Lindberg, kommer att anta tjänsten

Zordix appoints Thierry Bonnefoi as interim CFO

Umeå, Sweden (Feb. 6, 2023) – Zordix AB (publ) (Nasdaq: ZORDIX B) today appoints Thierry Bonnefoi as interim CFO and member of the Executive Management Team. Zordix’s current CFO and Deputy CEO, Peter Daboczi will leave his positions but will remain with the company for a transitional period. Zordix current Chief of Staff, Ludvig Lindberg,