Zordix AB (publ) publicerar årsredovisning för 2022

Zordix AB:s (publ) årsredovisning för 2022 har idag publicerats på bolagets hemsida:https://zordix.com/ir/se/finansiella-rapporter-och-presentationer/ Om Maximum EntertainmentMaximum Entertainment är ett globalt underhållningsbolag dedikerat till att skapa högkvalitativa upplevelser som spänner över hela värdekedjan av dataspel, inklusive utveckling, publicering, transmedia, försäljning och operations. Maximum Entertainment erbjuder samarbetsresurser till sina partners, genom inhouse-förlag som är Maximum Games, Modus Games,

Zordix AB (publ) publishes the annual report for 2022

Zordix AB (publ) has today published the annual report for 2022 on the company website:https://zordix.com/ir/financial-reports/ About Maximum EntertainmentMaximum Entertainment is a global entertainment company dedicated to creating high quality experiences spanning the entire value chain of video games, including development, publishing, transmedia, sales and operations. Maximum Entertainment provides collaborative resources to its partners, through in-house

Notice to attend the annual general meeting in Zordix AB (publ)

The shareholders of Zordix AB (publ), reg.no 556778-7691 (the "Company"), are hereby convened to the annual general meeting on 8 June 2023 15.00 CEST at Convendum, Kungsgatan 9, 111 43, Stockholm, Sweden. Registration begins at 14.45 CEST. RIGHT TO PARTICIPATE AND REGISTRATION Shareholders who wish to attend the general meeting shall • be entered in

Kallelse till årsstämma i Zordix AB (publ)

Aktieägarna i Zordix AB (publ), org.nr 556778-7691 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma den 8 juni 2023 klockan 15.00 CEST i Convendums lokaler, Kungsgatan 9, 111 43 Stockholm, Sverige. Inregistrering inleds klockan 14.45 CEST. RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN Aktieägare som önskar delta på bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda

Styrelsen för Zordix beslutar om två riktade nyemissioner som delbetalning av rörliga tilläggsköpeskillingar för förvärven av Maximum Games, MG Team och Just For Games

Styrelsen för Zordix AB (publ) ("Zordix" eller "bolaget") har idag beslutat om två nyemissioner som delbetalning för tilläggsköpeskillingar i samband med det tidigare offentliggjorda förvärvet av Maximum Games, Inc ("Maximum Games") och MG Team, Inc ("MG Team") samt förvärvet av Just For Games SAS ("Just For Games"). De kombinerade tilläggsköpeskillingarna uppgår totalt till cirka 139,2

The board of Zordix has resolved on two directed issues as partial payments for the earn-outs for the acquisitions of Maximum Games, MG Team and Just For Games

The Board of Directors of Zordix AB (publ) (“Zordix” or the “Company”) has today resolved on two issuances of shares as partial payment of the earn-outs relating to the previously announced acquisition of Maximum Games, Inc (“Maximum Games”) and MG Team, Inc. (“MG Team”) as well as the acquisition of Just For Games SAS (“Just

Zordix AB (publ): Employee investigated for insider trading

Zordix AB (publ) (Nasdaq: ZORDIX B) (the “Company”) has received information today that an employee of the Company is being investigated for insider trading. The Company will fully cooperate with the Swedish Economic Crime Authority in the investigation. No other employee of the Company and no member of the Board of Directors is suspected of

Zordix AB (publ): Anställd under utredning för insiderhandel

Zordix AB (publ) (Nasdaq: ZORDIX B) (”Bolaget”) har idag fått information om att en anställd i Bolaget utreds för insiderhandel. Bolaget kommer att samarbeta fullt ut med Ekobrottsmyndigheten i utredningen. Ingen annan anställd i bolaget och ingen styrelseledamot är misstänkt för någon inblandning och bolaget är inte heller misstänkt för något brott eller fel. Bolaget