Maximum Entertainment Kvartalsrapport Q1 2023

Umeå, Sverige (17 maj 2023) – Maximum Entertainment (Nasdaq: ZORDIX B) Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 183,5 MSEK, en minskning med 22 % proforma jämfört med motsvarande period 2022 som påverkades positivt av exceptionellt stark katalogförsäljning från storsäljare som släpptes i slutet av 2021. Första kvartalet i år förväntas bli årets lägsta utan några större

Maximum Entertainment Interim Report Q1 2023

Umeå, Sweden (May 17 2023) – Maximum Entertainment (Nasdaq: ZORDIX B) Net revenue for the quarter amounted to MSEK 183.5, a decrease of 22% proforma compared to the corresponding period in 2022 which was favorably impacted by exceptionally strong catalog sales coming from blockbusters released at the end of 2021. The first quarter of this

Zordix AB (publ) Kvartalsrapport Q4 2022

Umeå, Sverige (22 februari 2023) – Zordix AB (publ) (Nasdaq: ZORDIX B) Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 412,6 MSEK och för helåret till 1 138,3 MSEK, en avsevärd ökning från motsvarande perioder 2021 drivet av de förvärv som ägde rum 2021. På proformabasis var intäkterna för helåret 8,9 procent lägre än motsvarande period 2021 där

Zordix AB (publ) Interim report Q4 2022

Umeå, Sweden (Feb. 22, 2023) – Zordix AB (publ) (Nasdaq: ZORDIX B) Net revenue for the quarter amounted to MSEK 412.6 and the full year to MSEK 1,138.3, a substantial increase from the corresponding periods in 2021 driven by the acquisitions that took place in 2021. On a proforma basis, full year revenue came in

Zordix utser Thierry Bonnefoi som interim CFO

Umeå, Sweden (Feb. 6, 2023) – Zordix AB (publ) (Nasdaq: ZORDIX B) utser idag Thierry Bonnefoi som interim CFO och medlem av koncernledningen. Zordix nuvarande CFO och vice VD, Peter Daboczi lämnar sina uppdrag men kommer att vara kvar hos bolaget under en övergångsperiod. Zordix nuvarande Chief of Staff, Ludvig Lindberg, kommer att anta tjänsten

Zordix appoints Thierry Bonnefoi as interim CFO

Umeå, Sweden (Feb. 6, 2023) – Zordix AB (publ) (Nasdaq: ZORDIX B) today appoints Thierry Bonnefoi as interim CFO and member of the Executive Management Team. Zordix’s current CFO and Deputy CEO, Peter Daboczi will leave his positions but will remain with the company for a transitional period. Zordix current Chief of Staff, Ludvig Lindberg,

Maximum Games secures $30 million USD senior credit facility

Walnut Creek, CA and Umeå, Sweden (February 5, 2023) – Zordix AB (publ) (Nasdaq: ZORDIX B) today announces that the company’s U.S. based subsidiary Maximum Games through MG1 Acquisition Corporation has secured a $30 million USD senior credit facility. The U.S. based facility has a maturity of 36 months, is non-amortizing and carries customary covenants

Maximum Games säkrar senior kreditfacilitet om $30 miljoner USD

Walnut Creek, CA och Umeå, Sverige (5 februari 2023) – Zordix AB (publ) (Nasdaq: ZORDIX B) meddelar idag att bolagets USA-baserade dotterbolag Maximum Games genom MG1 Acquisition Corporation har säkrat en senior kreditfacilitet om $30 miljoner USD. Den USA-baserade faciliteten har en löptid på 36 månader, är icke amorterande och kommer med sedvanliga covenanter, återbetalningsförbehåll