Zordix AB (publ) Kvartalsrapport Q4 2022

Umeå, Sverige (22 februari 2023) – Zordix AB (publ) (Nasdaq: ZORDIX B) Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 412,6 MSEK och för helåret till 1 138,3 MSEK, en avsevärd ökning från motsvarande perioder 2021 drivet av de förvärv som ägde rum 2021. På proformabasis var intäkterna för helåret 8,9 procent lägre än motsvarande period 2021 där

Zordix AB (publ) Interim report Q4 2022

Umeå, Sweden (Feb. 22, 2023) – Zordix AB (publ) (Nasdaq: ZORDIX B) Net revenue for the quarter amounted to MSEK 412.6 and the full year to MSEK 1,138.3, a substantial increase from the corresponding periods in 2021 driven by the acquisitions that took place in 2021. On a proforma basis, full year revenue came in

Zordix AB (publ) Bokslutskommuniké 2021

Nettoomsättningen för fjärde kvartalet uppgår till 260 MSEK, vilket är en ökning med 259 MSEK från Q4 2020. Den signifikanta ökningen perioderna emellan förklaras av årets tre förvärv. VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN Zordix utökar styrelsen med Stefan Lindeberg och David Eriksson. Zordix ingår avtal om att förvärva Maximum Games Inc, MG Team Inc med respektive

Zordix AB (publ) Bokslutskommuniké 2020

ETT BLIVANDE GAMING POWERHOUSE Sammanfattning oktober – december 2020 Omsättningen för perioden uppgick till 1 530 KSEK (1 922), en minskning med 20,4 procent jämfört med samma period föregående år. Koncernens resultat före räntenetto och skatt (EBIT) för perioden uppgick till -122 KSEK (-865). Nettoresultat per aktie uppgick till 0,0 SEK (-0,06). Kassaflödet från den

Zordix AB (publ) Bokslutskommuniké 2019

Tor, 27 Feb 2020 08:30 CET   2019 ett strategiskt viktigt år för Zordix AB   Sammanfattning oktober – december  2019 Omsättningen för perioden uppgick till 1 922 KSEK (4 491), en minskning med 57,2 procent jämfört med samma period föregående år. Koncernens resultat före räntenetto och skatt (EBIT) för perioden uppgick till – 865