Maximum Entertainment Interim Report Q1 2023

Umeå, Sweden (May 17 2023) – Maximum Entertainment (Nasdaq: ZORDIX B) Net revenue for the quarter amounted to MSEK 183.5, a decrease of 22% proforma compared to the corresponding period in 2022 which was favorably impacted by exceptionally strong catalog sales coming from blockbusters released at the end of 2021. The first quarter of this

Maximum Entertainment Kvartalsrapport Q1 2023

Umeå, Sverige (17 maj 2023) – Maximum Entertainment (Nasdaq: ZORDIX B) Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 183,5 MSEK, en minskning med 22 % proforma jämfört med motsvarande period 2022 som påverkades positivt av exceptionellt stark katalogförsäljning från storsäljare som släpptes i slutet av 2021. Första kvartalet i år förväntas bli årets lägsta utan några större

Zordix AB (publ) publicerar årsredovisning för 2022

Zordix AB:s (publ) årsredovisning för 2022 har idag publicerats på bolagets hemsida:https://zordix.com/ir/se/finansiella-rapporter-och-presentationer/ Om Maximum EntertainmentMaximum Entertainment är ett globalt underhållningsbolag dedikerat till att skapa högkvalitativa upplevelser som spänner över hela värdekedjan av dataspel, inklusive utveckling, publicering, transmedia, försäljning och operations. Maximum Entertainment erbjuder samarbetsresurser till sina partners, genom inhouse-förlag som är Maximum Games, Modus Games,

Zordix AB (publ) publishes the annual report for 2022

Zordix AB (publ) has today published the annual report for 2022 on the company website:https://zordix.com/ir/financial-reports/ About Maximum EntertainmentMaximum Entertainment is a global entertainment company dedicated to creating high quality experiences spanning the entire value chain of video games, including development, publishing, transmedia, sales and operations. Maximum Entertainment provides collaborative resources to its partners, through in-house

Zordix AB (publ) Kvartalsrapport Q4 2022

Umeå, Sverige (22 februari 2023) – Zordix AB (publ) (Nasdaq: ZORDIX B) Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 412,6 MSEK och för helåret till 1 138,3 MSEK, en avsevärd ökning från motsvarande perioder 2021 drivet av de förvärv som ägde rum 2021. På proformabasis var intäkterna för helåret 8,9 procent lägre än motsvarande period 2021 där

Zordix AB (publ) Interim report Q4 2022

Umeå, Sweden (Feb. 22, 2023) – Zordix AB (publ) (Nasdaq: ZORDIX B) Net revenue for the quarter amounted to MSEK 412.6 and the full year to MSEK 1,138.3, a substantial increase from the corresponding periods in 2021 driven by the acquisitions that took place in 2021. On a proforma basis, full year revenue came in

Zordix AB (publ) Interim report Q3 2022

Umeå, Sweden (November 23, 2022) – Zordix AB (Publ)’s (Nasdaq: ZORDIX B) Net revenue for the quarter amounted to MSEK 258.6, a substantial increase from the corresponding period in 2021 driven by the acquisition of Maximum Games that took place in Q4 2021. On a proforma basis, the growth is 1.1%. EBITDA came in at

Zordix AB (publ) Kvartalsrapport Q3 2022

Umeå, Sverige (23 november 2022) – Zordix AB (Publ)'s (Nasdaq: ZORDIX B) Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till MSEK 258,6, en betydande ökning från motsvarande period 2021 främst tack vare förvärvet av Maximum Games som ägde rum Q4 2021. Tillväxten på proformabasis uppgick till 1,1%. EBITDA uppgick till MSEK 18,9, vilket är lägre jämfört med motsvarande

Zordix AB (publ) Interim report Q2 2022

Net revenue for the quarter amounted to MSEK 231, a substantial increase from the corresponding period in 2021 driven by the acquisitions of Merge Games and Maximum Games that took place between Q2 and Q4 2021. EBITDA came in at MSEK 21.2, in line with the corresponding period in 2021 on a like-for-like basis due

Zordix AB (publ) Kvartalsrapport Q2 2022

Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till MSEK 231, en betydande ökning från motsvarande period 2021 främst tack vare förvärven av Merge Games och Maximum Games som ägde rum mellan Q2 och Q4 2021. EBITDA uppgick till MSEK 21,2, i linje med motsvarande period 2021 på jämförbar basis, drivet av bland annat katalogförsäljning och vårt erbjudande av