Zordix AB (publ) tecknar licensavtal med franska SFR™

Zordix AB (publ) (“Zordix”) har idag tecknat ett licensavtal med det franska telekommunikations bolaget SFRTM (“SFR”). Avtalet innebär att SFR får erbjuda sina TV-användare två av Zordix titlar; Aqua Moto Racing UtopiaTM och Snow Moto Racing FreedomTM via sin streamingtjänst.

Zordix fullföljer förvärvet av Dimfrost Studio AB

Zordix AB (publ) (“Zordix” eller “Bolaget”) har idag fullföljt förvärvet av 100 procent av aktierna i Dimfrost AB (“Dimfrost”), vilket offentliggjordes i ett pressmeddelande publicerat den 5 november 2019 (“Transaktionen”), för en kontant köpeskilling om 300,000 SEK, samt en aktiebaserad köpeskilling genom nyemission av 331 524 st B-aktier i Zordix (“Köpeskillingen”).

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ZORDIX AB (PUBL)

Aktieägarna i Zordix AB (publ), org. nr 556778-7691, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 20 mars 2020 kl. 10.15 i Kafé Station, Östra Rådhusgatan 2C, 903 26 Umeå. Entrén till stämmolokalen öppnas klockan 10.00. Rätt att delta och anmälan Aktieägare som vill delta vid extra bolagsstämman ska:      i.       dels vara

Zordix Racing och Nacon lanserar spelet Overpass

Zordix Racing och Nacon kan stolt meddela att Overpass, den avancerade off-road simulatorn släpps idag till PC, Xbox One och Playstation 4. Nintendo Switch-versionen kommer att släppas den 12e mars. Samtliga amerikanska konsolversioner av spelet kommer att lanseras den 17e mars.