Zordix AB (publ) evaluates the issuance of senior secured bonds

Zordix AB (publ) (the "Company") has mandated Carnegie Investment Bank AB (publ) and Pareto Securities AB as joint bookrunners to investigate the possibility of issuing a senior secured floating rate bond with a tenor of four years. Subject to, inter alia, market conditions, a bond issue may follow. The proceeds from the potential bond issue

Zordix AB (publ) utvärderar emission av seniora säkerställda obligationer

Zordix AB (publ) ("Bolaget") har gett Carnegie Investment Bank AB (publ) och Pareto Securities AB i uppdrag att såsom joint bookrunners undersöka möjligheten för en senior säkerställd obligationsemission med en löptid om fyra år. Beroende av, bland annat, rådande marknadsförutsättningar, så kan en obligationsemission komma att göras. Emissionslikviden från den potentiella obligationsemissionen kommer användas för

Zordix AB (publ) Interim report Q2 2022

Net revenue for the quarter amounted to MSEK 231, a substantial increase from the corresponding period in 2021 driven by the acquisitions of Merge Games and Maximum Games that took place between Q2 and Q4 2021. EBITDA came in at MSEK 21.2, in line with the corresponding period in 2021 on a like-for-like basis due

Zordix AB (publ) Kvartalsrapport Q2 2022

Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till MSEK 231, en betydande ökning från motsvarande period 2021 främst tack vare förvärven av Merge Games och Maximum Games som ägde rum mellan Q2 och Q4 2021. EBITDA uppgick till MSEK 21,2, i linje med motsvarande period 2021 på jämförbar basis, drivet av bland annat katalogförsäljning och vårt erbjudande av

Zordix Group appoints Jacob Felländer as Head of Investor Relations

Effective August 1, 2022, Jacob Felländer takes up the position as newly appointed Head of Investor Relations. Jacob Felländer comes from Sweco Group, Europe’s leading architecture and engineering consultancy where he spent the last four years as Digital Communications Manager. At Zordix he will be responsible for shaping the corporate communications strategy toward investors and

Zordix Group utser Jacob Felländer till Head of Investor Relations

Jacob Felländer tillträder den nya tjänsten som Head of Investor Relations från och med den 1 augusti 2022. Jacob Felländer kommer tidigare från Sweco Group, Europas ledande arkitektur- och teknikkonsult, där han tillbringat de senaste fyra åren som Digital Communications Manager. På Zordix ansvarar han för att forma bolagets globala kommunikationsstrategi gentemot investerare och börsen.