Zordix AB (publ) Kvartalsrapport april – juni 2020

FOKUS PÅ VÅR UTSTAKADE STRATEGI Sammanfattning April – Juni  2020 Omsättningen för perioden uppgick till 3 874 KSEK (3 578), en ökning med 8 procent jämfört med samma period föregående år. Koncernens resultat före räntenetto och skatt (EBIT) för perioden uppgick till  2 077 KSEK (990). Nettoresultat per aktie uppgick till 0,09 (0,07) Kassaflödet från

Zordix presenterar koncernledning i samband med den planerade företrädesemissionen

Zordix AB (publ) (“Zordix” eller “Bolaget”) presenterar idag koncernens ledningsgrupp med fokus på att stödja Bolagets tillväxtplaner och den nya strategiska inriktningen med fokus på förvärvsdriven tillväxt samt satsningar på egna IP:n. Bolagets grundare och huvudägare Matti Larsson kvarstår som VD och Åsa Öberg som CFO. Till koncernledningen ansluter Axel Danielsson som marknadschef, David Wallsten som VD för Dimfrost Studio AB och Tamás Kozak som VD för Invictus Games Kft.

Zordix Publishing ingår sampubliceringsavtal med Green Man Gaming

Zordix Publishing (“Zordix” eller “Bolaget”) har idag ingått i ett sampubliceringsavtal med det brittiska bolaget Green Man Gaming. Samarbetet innebär att Green Man Gaming kommer att sampublicera och distribuera PC-versionerna av Dustoff Z och Ponpu tillsammans med Zordix Publishing. Av de genererade intäkterna från försäljningen av PC-versionerna tillfaller 85 procent Zordix.

Zordix genomför partiellt säkerställd företrädesemission om cirka 45,5 MSEK och offentliggör preliminära nyckeltal för Q2

Styrelsen i Zordix AB (publ) (“Zordix” eller “Bolaget”) har beslutat att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare om högst 3 791 408 aktier av serie B, vilket vid full teckning i emissionen skulle inbringa en total emissionslikvid om cirka 45,5 MSEK före emissionskostnader (“Företrädesemissionen”). Fyra (4) innehavda aktier av serie A eller B på avstämningsdagen den 24 september 2020 berättigar till teckning av en (1) nyemitterad aktie av serie B till en teckningskurs om 12,00 SEK per aktie. Företrädesemissionen omfattas av teckningsförbindelser från nyckelpersoner och befintliga ägare samt garantiåtaganden från ett antal externa investerare, om sammanlagt 31,8 MSEK, motsvarande 70,0 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen är ett led i Bolagets strategiska skifte och emissionslikviden ska primärt användas till förvärv av bolag.

Zordix AB (publ) skriver licensavtal med Hybrid Squad

Umeå, 31 juli Zordix AB (publ) (“Zordix” eller “Bolaget”) har idag skrivit avtal med japanska spelföretaget Hybrid Squad. Avtalet gäller publicering av vattenskoterspelet Aqua Moto Racing Utopia och snöskoterspelet Snow Moto Racing Freedom i Japan och Sydkorea till Playstation 4. Zordix kommer att erhålla 70 procent av de genererade intäkterna.

Zordix Publishing och Invictus Games släpper nytt spel i höst

Umeå den 28 juli Zordix Publishing (“Zordix” eller “bolaget”) planerar tillsammans med dotterbolaget Invictus Games att släppa ett ännu ej utannonserat spel. Spelet utvecklas till Nintendo Switch och PC. Zordix kommer att lansera spelet i västvärlden, samtidigt som bolaget Hybrid Squad kommer att lansera spelet i Japan och Sydkorea. Spelet planeras att släppas hösten 2020.

Zordix Publishing tecknar avtal med Wild Tangent

Umeå den 23 juli Zordix Publishing (“Zordix” eller “bolaget”) har idag tecknat ett förlagsavtal med den amerikanska distributionskanalen Wild Tangent, en division under Gamigo Inc. Avtalet gäller publicering av Zordix titlar i Wild Tangents kanaler.

Zordix Publishing tecknar licensavtal med Gamestream

Umeå den 20 juli Zordix Publishing (“Zordix” eller “företaget”) har just tecknat ett licensavtal med Gamestream, en streamingtjänst inriktad mot B2B marknaden. Avtalet gäller licensiering av Zordix spel i Gamestreams tjänst för strömmande av spel. De första två spelen att lanseras i tjänsten är Aqua Moto Racing UtopiaTM och Snow Moto Racing FreedomTM.