Maximum Entertainment Kvartalsrapport Q1 2023

Umeå, Sverige (17 maj 2023) – Maximum Entertainment (Nasdaq: ZORDIX B) Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 183,5 MSEK, en minskning med 22 % proforma jämfört med motsvarande period 2022 som påverkades positivt av exceptionellt stark katalogförsäljning från storsäljare som släpptes i slutet av 2021. Första kvartalet i år förväntas bli årets lägsta utan några större

Maximum Entertainment Interim Report Q1 2023

Umeå, Sweden (May 17 2023) – Maximum Entertainment (Nasdaq: ZORDIX B) Net revenue for the quarter amounted to MSEK 183.5, a decrease of 22% proforma compared to the corresponding period in 2022 which was favorably impacted by exceptionally strong catalog sales coming from blockbusters released at the end of 2021. The first quarter of this

Zordix AB (publ) publishes the annual report for 2022

Zordix AB (publ) has today published the annual report for 2022 on the company website:https://zordix.com/ir/financial-reports/ About Maximum EntertainmentMaximum Entertainment is a global entertainment company dedicated to creating high quality experiences spanning the entire value chain of video games, including development, publishing, transmedia, sales and operations. Maximum Entertainment provides collaborative resources to its partners, through in-house

Zordix AB (publ) publicerar årsredovisning för 2022

Zordix AB:s (publ) årsredovisning för 2022 har idag publicerats på bolagets hemsida:https://zordix.com/ir/se/finansiella-rapporter-och-presentationer/ Om Maximum EntertainmentMaximum Entertainment är ett globalt underhållningsbolag dedikerat till att skapa högkvalitativa upplevelser som spänner över hela värdekedjan av dataspel, inklusive utveckling, publicering, transmedia, försäljning och operations. Maximum Entertainment erbjuder samarbetsresurser till sina partners, genom inhouse-förlag som är Maximum Games, Modus Games,

Notice to attend the annual general meeting in Zordix AB (publ)

The shareholders of Zordix AB (publ), reg.no 556778-7691 (the "Company"), are hereby convened to the annual general meeting on 8 June 2023 15.00 CEST at Convendum, Kungsgatan 9, 111 43, Stockholm, Sweden. Registration begins at 14.45 CEST. RIGHT TO PARTICIPATE AND REGISTRATION Shareholders who wish to attend the general meeting shall • be entered in

Kallelse till årsstämma i Zordix AB (publ)

Aktieägarna i Zordix AB (publ), org.nr 556778-7691 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma den 8 juni 2023 klockan 15.00 CEST i Convendums lokaler, Kungsgatan 9, 111 43 Stockholm, Sverige. Inregistrering inleds klockan 14.45 CEST. RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN Aktieägare som önskar delta på bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda

Styrelsen för Zordix beslutar om två riktade nyemissioner som delbetalning av rörliga tilläggsköpeskillingar för förvärven av Maximum Games, MG Team och Just For Games

Styrelsen för Zordix AB (publ) ("Zordix" eller "bolaget") har idag beslutat om två nyemissioner som delbetalning för tilläggsköpeskillingar i samband med det tidigare offentliggjorda förvärvet av Maximum Games, Inc ("Maximum Games") och MG Team, Inc ("MG Team") samt förvärvet av Just For Games SAS ("Just For Games"). De kombinerade tilläggsköpeskillingarna uppgår totalt till cirka 139,2

The board of Zordix has resolved on two directed issues as partial payments for the earn-outs for the acquisitions of Maximum Games, MG Team and Just For Games

The Board of Directors of Zordix AB (publ) (“Zordix” or the “Company”) has today resolved on two issuances of shares as partial payment of the earn-outs relating to the previously announced acquisition of Maximum Games, Inc (“Maximum Games”) and MG Team, Inc. (“MG Team”) as well as the acquisition of Just For Games SAS (“Just

Maximum Entertainment Lanserar Eget IP i Nordiskt Skräckäventyrsspel, Bramble: The Mountain King

Umeå, Sverige (27 apr. 2023) – Zordix AB (publ) (Nasdaq: ZORDIX B) Maximum Entertainment lanserar idag, tillsammans med Dimfrost Studios och Merge Games det mycket efterlängtade nordiska skräckinspirerade spelet Bramble: The Mountain King. Det mörka sagospelet är utvecklat i Norrköping och finns nu tillgängligt på PC och konsol. Lanseringen är ett betydande moment för Merge