Zordix AB (publ) Bokslutskommuniké 2019

Tor, 27 Feb 2020 08:30 CET   2019 ett strategiskt viktigt år för Zordix AB   Sammanfattning oktober – december  2019 Omsättningen för perioden uppgick till 1 922 KSEK (4 491), en minskning med 57,2 procent jämfört med samma period föregående år. Koncernens resultat före räntenetto och skatt (EBIT) för perioden uppgick till – 865

Zordix Publishing tecknar förlagsavtal med norska Ravn Studio för speltiteln Kapten Sabeltand och den Magiska Diamanten

Zordix Publishing (“Zordix” eller “bolaget”) har idag signerat ett förlagsavtal med den norska spelstudion Ravn Studio. Avtalet gäller titeln Kapten Sabeltand och den Magiska Diamanten och innebär att Zordix får ensam rättighet att lansera spelet globalt. Spelet är i nuläget planerat till plattformen Nintendo Switch med en release i tredje kvartalet 2020.

Lanseringsdatum för Overpass utannonserat: Släpps 27 februari

Förläggaren Bigben Interactive och Zordix kan nu informera om att spelet Overpass har fått ett officiellt releasedatum. Spelet kommer att lanseras den 27:e februari 2020 till PC, Xbox One samt Playstation 4. En version till Nintendo Switch kommer att släppas senare.  “Vi ser fram emot att Overpass, vår största titel hittills, till alla stora spelkonsoler

Stämmokommuniké från extra bolagsstämma i Zordix AB (publ)

Zordix AB (publ) har den 9 december 2019 hållit extra bolagsstämma i Umeå. I samtliga föreslagna ärenden beslutade stämman i enlighet med framlagda förslag. I det följande redogörs för de viktigaste beslutens huvudsakliga innehåll.  Beslut om nyemission genom betalning med apportegendom Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om nyemission av högst 331 524 stycken

Zordix Publishing signerar förlagsavtal för “Project Knight’s Oath”

Zordix Publishing, en del av Zordix AB (publ) (“Zordix”) har idag tecknat ett nytt förlagsavtal för en ännu icke annonserad titel som går under arbetsnamnet “Knight’s Oath”. Avtalet innebär att Zordix kommer att finansiera utveckling av titeln för att sedan ha ensamrätt att ge ut spelet på den globala spelmarknaden. 70% av intäkterna från försäljningen kommer att tillfalla Zordix, tills dess att en summa på 300000 USD har tjänats in. Därefter tillfaller 50% av intäkterna Zordix. “Project Knight’s Oath” planeras att lanseras globalt under första kvartalet 2021.