Zordix framtida dotterbolag, Dimfrost Studio AB, inleder forskningsprojekt “Project Mayflower”

Spelutvecklaren Dimfrost Studio AB (“Dimfrost”), vars samtliga aktier ska förvärvas av Zordix AB (publ) genom avtal ingått den 5 november 2019, inleder Project Mayflower. Project Mayflower är ett forskningsinitiativ som syftar till att utveckla en prototyp i form av ett nytt ramverk för strategispel – för att därefter verifiera dess marknadspotential för användande i interna produktioner och/eller för licensiering till andra spelutvecklare.

Zordix Publishing™ tecknar förlagsavtal för speltiteln Ponpu™

Zordix Publishing, en del av Zordix AB (publ) (“Zordix”) har idag tecknat ett förlagsavtal med den argentinska spelstudion Purple Tree StudiosTM. Avtalet gäller prisbelönta titeln PonpuTM och innebär att Zordix kommer att finansiera slutförandet av titelns utveckling, för att sedan ha rättigheter att lansera spelet till samtliga plattformar mot den globala spelmarknaden. 100% av intäkterna från spelets försäljning kommer att tillfalla Zordix, till dess att en initial investering om 50000 USD har tjänats in. Därefter tillfaller 50% av intäkterna Zordix. Ponpu planeras att lanseras globalt under andra kvartalet 2020.

Zordix acquires Dimfrost Studio and raises 1.3M euros in funding

Swedish listed game company Zordix AB (publ) (“Zordix”) today announced to an international audience that it has acquired the game development studio Dimfrost Studio AB (“Dimfrost”). Further, the company revealed that it has secured funding of 1.3M euros for an expansion of Dimfrost and the completion of their atmospheric adventure puzzle game Bramble: The Mountain King (“Bramble”) for consoles and PC.

Zordix förvärvar spelstudion Dimfrost med tillhörande spelet “Bramble: The Mountain King”

Zordix AB (publ) (“Zordix” eller “Bolaget”) har idag ingått ett avtal innebärandes att Zordix förvärvar 100 procent av aktierna i den Norrköpingsbaserade spelstudion Dimfrost Studio AB (“Dimfrost”). Köpeskillingen uppgår till en kontant betalning om sammanlagt 300,000 SEK samt genom nyemission av 331 524 st B-aktier i Zordix, motsvarande tre (3) procent av samtliga aktier i Zordix vid tidpunkten för förvärvet. Härutöver finns en möjlighet till en s.k. “earn-out” för grundarna under vissa förutsättningar.

Zordix AB (publ) Kvartalsrapport april – juni 2019

Ons, 28 Aug 2019 08:30 CET   Zordix expanderar som förläggare   Sammanfattning april – juni 2019 Omsättningen för perioden uppgick till 3 578 KSEK (4 167), en minskning med 14 procent jämfört med samma period föregående år. Koncernens resultat före räntenetto och skatt (EBIT) för perioden uppgick till 990 KSEK (1 225). Kassaflödet från

Zordix AB (publ) tecknar licensavtal med Orange™

Zordix AB (publ) (“Zordix”) har idag 21 augusti tecknat ett licensavtal med det franska telekommunikations bolaget OrangeTM (“Orange”). Avtalet innebär att Orange får erbjuda sina TV-användare två av Zordix titlar; Aqua Moto Racing UtopiaTM och Snow Moto Racing FreedomTM via sin tjänst Orange TVTM.