Invictus Games tecknar avtal med mobilspelsförläggaren Rollic

Zordix helägda dotterbolag Invictus Games (“Invictus”) har idag tecknat ett avtal med den turkiska mobilspelsförläggaren Rollic. Avtalet gäller ett antal månatliga leveranser på mobilspelsprototyper och gäller initialt i tre månader. Affären har ett uppskattat värde om 750 000 kronor, med chans till utökade intäkter.

Kapten Sabeltand – Zordix Publishing lägger till PC som plattform

Zordix Publishing (“Zordix”) har ingått avtal med den norska spelstudion Ravn Studio för att utöka det kommande spelet Kapten Sabeltand. Den nya investeringen om NOK 200 000 innebär att titeln kommer att utökas med ytterligare en plattform – PC. Investeringen kommer att ingå i Zordix recoup. Kapten Sabeltand lanseras i höst till Nintendo Switch samt PC.

Zordix AB (publ) Kvartalsrapport januari – mars 2020

År 2020 inleds med ett större förvärv Sammanfattning januari – mars 2020 · Omsättningen för perioden uppgick till 2 347 KSEK (3 680), en minskning med 36 procent jämfört med samma period föregående år. · Koncernens resultat före räntenetto och skatt (EBIT) för perioden uppgick till 1 569 KSEK (1 188). · Nettoresultat per aktie uppgick till 0,07 (0,09) · Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till 9 162 KSEK (-83). · Soliditeten uppgick till 69,1 procent (77,5) Väsentliga händelser under perioden januari – mars 2020 · Zordix Publishing tecknar förlagsavtal med norska Ravn Studio för speltiteln Kapten Sabeltand och den Magiska Diamanten · Zordix Publishing inleder samarbete med Sticky Rice Games för lansering av spelet Hayfever i Japan · Zordix Publishing och Pixadome lanserar spelet Hayfever som släpptes 25 februari. · Zordix Racing och Nacon lanserar spelet Overpass · Zordix ingår avtal om att förvärva spelstudion Invictus Games · Zordix fullföljer förvärvet av Dimfrost Studio AB · Zordix Publishing signerar nytt spel från dotterbolaget Invictus Games. · Det råder en osäkerhet på marknaden vad gäller effekterna av pågående smittspridning av Covid-19. Vår bedömning är att detta ej väsentligt har påverkat vår verksamhet under perioden. Väsentliga händelser efter perioden · Zordix Publishing tecknar förlagsavtal med norska Ravn för titeln Flåklypa Grand Prix · Stefan Lampinen och David Wallsten föreslås som nya styrelseledamöter i Zordix AB (publ) · Zordix AB (publ) årsredovisning för 2019 offentliggjord · Zordix fullföljer förvärvet av Invictus · Zordix Publishing investerar ytterligare i spelet Ponpu med online-multiplayer

Zordix Publishing investerar ytterligare i spelet Ponpu med online-multiplayer

Zordix Publishing (“Zordix”) har idag ingått avtal med den argentinska spelutvecklaren Purple Tree Studio för att utöka det kommande spelet Ponpu. Den nya investeringen om USD 29 000 innebär att titeln kommer att lanseras i höst med ett utökat online-baserat multiplayerläge. Investeringen kommer att ingå i Zordix recoup – som är 100 procent tills dess att den totala investeringen tjänats in. Ponpu utvecklas till PC, Xbox One, PlayStation 4 samt Nintendo Switch.

Stämmokommuniké från årsstämma i Zordix AB (publ)

Zordix AB (publ) har den 7 maj 2020 hållit årsstämma i Umeå. I samtliga föreslagna ärenden beslutade stämman i enlighet med framlagda förslag. I det följande redogörs för de viktigaste beslutens huvudsakliga innehåll. · Årsstämman beslutade att fastställa av styrelsen framlagda resultat- och balansräkning för Zordix AB (publ). · Stämman beslutade att balansera fritt eget

Zordix fullföljer förvärvet av Invictus

Zordix AB (publ) (“Zordix” eller “Bolaget”) har idag fullföljt förvärvet av 100 procent av aktierna i Invictus Games (“Invictus”), vilket offentliggjordes i ett pressmeddelande publicerat den 2 februari 2020 (“Transaktionen”), för en kontant köpeskilling om 100 000 USD, vilket motsvarar ungefär 970 000 SEK samt en aktiebaserad köpeskilling genom nyemission av 692 345 st B-aktier i Zordix (“Köpeskillingen”).

Zordix AB (publ) årsredovisning för 2019 offentliggjord

Ons, 8 april 2020 12:00 CET Zordix AB:s (publ) årsredovisning för 2019 har idag offentliggjorts och finns publicerad på bolagets hemsida www.zordix.com. Årsredovisningen finns även bifogad detta pressmeddelande som PDF.  För mer information om denna nyhet vänligen kontakta: Matti Larsson, VD, matti.larsson@zordix.com, tel. +46 70 6549 541.   Om Zordix Zordix är en svensk spelutvecklare och förläggare med