Nasdaq Stockholm AB har idag den 10 juni 2021 godkänt Zordix AB (publ):s (”Zordix” eller ”Bolaget”) ansökan om upptagande till handel av Bolagets aktier av serie B på Nasdaq First North Growth Market. Första dag för handel på First North är den 15 juni 2021. Sista dag för handel av Zordix aktier av serie B på NGM Nordic SME är fastställd till den 14 juni 2021.

Bolagets aktier av serie B kommer fortsatt att handlas under kortnamnet ZORDIX B med ISIN-kod SE0011725506. Bolagets aktieägare behöver inte vidta några åtgärder i samband med listbytet.

Rådgivare

Augment Partners är rådgivare avseende listbytet och utsett till Zordix Certified Adviser. Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB är Bolagets legala rådgivare.