Manchester, Storbritannien – 13 juni, 2022 – Merge Games och Dimfrost Studio är glada över att kunna avslöja sitt samarbete för lanseringen av det mörka äventyret "Bramble: The Mountain King" för...

Förbeställningar är nu tillgängliga av fysiska Deluxe console editions, med ett nyligen offentliggjort Season 1 Pass på väg för samtliga plattformar. Walnut Creek, Kalifornien (25 maj 2022) – Zordix dotterbolag...

Nettoomsättningen för kvartalet uppgår till MSEK 237, en betydande ökning från motsvarande period 2021 främst tack vare förvärven av Just For Games, Merge Games och Maximum Games som ägde rum mellan Q2 och...
Regulatory MAR

Årsstämman i Zordix AB (publ), 556778-7691 (”Bolaget”), ägde rum idag den 18 maj 2022. Stämman beslutade i samtliga föreslagna ärenden i enlighet styrelsens tidigare offentliggjorda förslag. Nedan följer...
Regulatory

Ny gameplay-video har släppts, förbeställningar för fysisk Deluxe Edition är nu tillgängligt. Walnut Creek, Kalifornien (12 maj, 2022) – Zordix dotterbolag, förläggaren Modus Games visade idag upp en explosiv...

Zordix AB:s (publ) årsredovisning för 2021 har idag publicerats på bolagets hemsida: https://zordix.com/ir/finansiellarapporter/. För ytterligare information, vänligen kontakta: Christina Seelye, VDE-post: christina.seelye@zordix.com...
Regulatory

Aktieägarna i Zordix AB (publ), org.nr 556778-7691 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma den 18 maj 2022 klockan 11.00 i Umeå Folkets Hus, Vasaplan 901 09 i Umeå. Inregistrering till årsstämman...
Regulatory

Styrelsen för Zordix AB (publ) föreslår nuvarande styrelseledamoten Stefan Lindeberg till ny styrelseordförande inför årsstämman 2022. Nuvarande styrelseordförande, Malin Jonsson samt ledamöterna Patrik Bloch...
Regulatory

Styrelsen för Zordix AB (publ) (”Zordix eller ”Bolaget”) har idag, i enlighet med det överlåtelseavtal som offentliggjordes genom pressmeddelande den 8 februari 2021, beslutat om en kvittningsemission om 2 381 716 aktier...
Regulatory

Extra bolagsstämman i Zordix AB (publ) (”Bolaget”) ägde rum idag den 25 februari 2022. Stämman beslutade med erforderlig majoritet i enlighet med följande: Beslut om ändring av villkor för teckningsoptioner utfärdade...
Regulatory

Nettoomsättningen för fjärde kvartalet uppgår till 260 MSEK, vilket är en ökning med 259 MSEK från Q4 2020. Den signifikanta ökningen perioderna emellan förklaras av årets tre förvärv. VÄSENTLIGA...
Regulatory MAR

Styrelsen för Zordix AB (publ) (”Zordix”) har idag utsett Zordix nuvarande Chief Operating Officer och tillika vd för Maximum Games till ny vd och koncernchef som en del av bolagets nästa utvecklingsfas. Christina Seelye tillträder...
Regulatory MAR

Rättelse: Den föreslagna lydelsen enligt förslag till villkorsändring avseende teckningsoptioner utfärdade inom ramen för incitamentsprogram 2021/2024 är rättad från att felaktigt ange att nyteckning av aktier...
Regulatory

Aktieägarna i Zordix AB (publ), 556778-7691 (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 25 februari 2022 kl. 10.00 i Eversheds Sutherland Advokatbyrås lokaler på Strandvägen 1 i Stockholm...
Regulatory

Maximum Games, Inc och MG Team, Inc, inklusive deras respektive dotterbolag i USA, Brasilien, Storbritannien och Irland (”Maximum”) har ingått avtal om förvärv av utvecklaren Mane6 samt IP-rättigheterna till den framgångsrika...
Regulatory

Zordix AB (publ) (“Zordix” eller “Bolaget”) har idag slutfört förvärvet av de USA-baserade bolagen Maximum Games, Inc och MG Team, Inc, inklusive deras respektive dotterbolag i USA, Brasilien, Storbritannien och...
Regulatory

Extra bolagsstämman i Zordix AB (publ) (”Bolaget”) ägde rum idag den 16 december 2021. Stämman beslutade med erforderlig majoritet i enlighet med följande: Godkännande av styrelsens beslut om riktad nyemission Extra...
Regulatory

Aktieägarna i Zordix AB (publ), 556778-7691 (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 16 december 2021 kl. 10.00 i Umeå Folkets Hus, Vasaplan, 901 09 i Umeå. Inregistrering till stämman...
Regulatory

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE...
Regulatory MAR

Zordix AB (publ) (”Zordix” eller ”Bolaget”) offentliggör härmed sin avsikt att genomföra en riktad nyemission om cirka 235 miljoner SEK till svenska och internationella institutionella investerare (den ”Riktade...
Regulatory MAR

Zordix AB (publ) (“Zordix” eller “Bolaget”) har ingått avtal om att förvärva de USA-baserade bolagen Maximum Games, Inc och MG Team, Inc, inklusive deras respektive dotterbolag i USA, Brasilien, Storbritannien och...
Regulatory MAR

Tredje kvartalet 2021 i sammandrag Väsentliga händelser under perioden juli – september 2021 Väsentliga händelser efter periodens slut VD har ordet Det passerade kvartalet har varit spännande på många fronter...
Regulatory MAR

Zordix AB vill informera sina aktieägare och övriga intressenter om att det helägda dotterbolaget Dimfrost Studio AB idag den 17 november 2021 har släppt en ny trailer för spelet Bramble - The Mountain King. Trailern, med tidigare...
Regulatory

Extra bolagsstämman i Zordix AB (publ), org.nr 556778–7691, (”Bolaget”) ägde rum idag den 2 november 2021. Stämman beslutade med erforderlig majoritet i samtliga föreslagna ärenden i enlighet styrelsens tidigare...
Regulatory

Zordix AB (publ) vill uppmärksamma sina aktieägare och övriga intressenter att det helägda dotterbolaget Merge Games idag den 1 november 2021, har publicerat en pressrelease med beskrivning av hur man har relanserat en av 1980-talets...
Regulatory

Zordix AB vill informera sina aktieägare och övriga intressenter att det helägda dotterbolaget Just For Games idag den 19 oktober 2021, har offentliggjort de största titlarna som kommer att ges ut på den franska marknaden under...
Regulatory

Stefan Lampinen, styrelseledamot i Zordix, tar rollen som Vice VD i syfte att stärka organisationen i samband med den tillväxtresa bolaget har påbörjat. Stefan Lampinen är en pionjär inom det svenska spelundret och kommer...
Regulatory

Styrelsen i Zordix kallar till extra bolagsstämma för att välja in nya styrelseledamöter med bakgrund från Creandum och det digitala byrånätverket The North Alliance. Det snabbväxande spelkoncernen Zordix väljer...
Regulatory

Aktieägarna i Zordix AB (publ), org. nr 556778-7691, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma den 2 november 2021 kl. 10.30 i Umeå Folkets Hus, Vasaplan, 901 09 i Umeå. Inregistrering till stämman inleds...
Regulatory

Zordix AB (publ) (“Zordix”) vill med detta pressmeddelande förtydliga information vilken offentliggjorts av Zordix dotterbolag Merge Games Ltd. via spelplattformen Steam onsdag den 22 september 2021 kl 18.11 (https://store.steampowered.com/news/app/768200/view/2904249194365972189)...
Regulatory

DET NYA ZORDIX TAR FORM Sammanfattning april – juni 2021 Väsentliga händelser under perioden april – juni 2021 Väsentliga händelser efter perioden VD HAR ORDET Vi välkomnar årets två första förvärvVi...
Regulatory MAR

Zordix AB (publ) (“Zordix”) har slutfört förvärvet av Merge Games Ltd (“Merge Games” eller “Bolaget”). Tillträdet ägde rum med effekt per den 30 juni 2021 i enlighet med det avtal Zordix tecknat...
Regulatory

Nasdaq Stockholm AB har idag den 10 juni 2021 godkänt Zordix AB (publ):s (”Zordix” eller ”Bolaget”) ansökan om upptagande till handel av Bolagets aktier av serie B på Nasdaq First North Growth Market. Första...
Regulatory

Zordix AB (publ) (”Zordix” eller ”Bolaget”) meddelade den 29 april 2021 att Bolagets styrelse har beslutat att verka för att byta handelsplats för Bolagets aktier av serie B till Nasdaq First North Growth Market. Idag...
Regulatory

Zordix AB (publ) (”Zordix” eller ”Bolaget”) har idag offentliggjort en presentation av förvärvet av den brittiska förläggaren och spelutvecklaren Merge Games Ltd (“Merge Games”). Utöver en beskrivning...
Regulatory MAR

Styrelsen i Zordix AB (publ) (”Zordix” eller ”Bolaget”) har idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 6 maj 2021, beslutat och genomfört en riktad kvittningsemission om 85 970 aktier av serie...
Regulatory

Året inlett med förvärv Sammanfattning januari – mars 2021 Väsentliga händelser under perioden januari – mars 2021 Väsentliga händelser efter perioden VD KOMMENTAR Året inlett med förvärv2021...
Regulatory MAR

Zordix AB (publ) (”Zordix”) har idag ingått avtal om att förvärva 100 procent av aktierna i den brittiska spelförläggaren och spelutvecklaren Merge Games Ltd (“Merge Games” eller ”Bolaget”)...
Regulatory MAR

Årsstämman i Zordix AB (publ), 556778-7691, (”Bolaget”) ägde rum idag den 6 maj 2021. Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av covid-19-pandemin genomfördes stämman med enbart...
Regulatory

Zordix AB (publ) (“Zordix” eller “Bolaget”) har idag slutfört förvärvet av Just For Games SAS (“Just for Games” eller “JFG”). Tillträdet är i enlighet med det avtal Zordix tecknat...
Regulatory