Zordix AB vill informera sina aktieägare och övriga intressenter att det helägda dotterbolaget Just For Games idag den 19 oktober 2021, har offentliggjort de största titlarna som kommer att ges ut på den franska marknaden under...
Regulatory

Stefan Lampinen, styrelseledamot i Zordix, tar rollen som Vice VD i syfte att stärka organisationen i samband med den tillväxtresa bolaget har påbörjat. Stefan Lampinen är en pionjär inom det svenska spelundret och kommer...
Regulatory

Styrelsen i Zordix kallar till extra bolagsstämma för att välja in nya styrelseledamöter med bakgrund från Creandum och det digitala byrånätverket The North Alliance. Det snabbväxande spelkoncernen Zordix väljer...
Regulatory

Aktieägarna i Zordix AB (publ), org. nr 556778-7691, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma den 2 november 2021 kl. 10.30 i Umeå Folkets Hus, Vasaplan, 901 09 i Umeå. Inregistrering till stämman inleds...
Regulatory

Zordix AB (publ) (“Zordix”) vill med detta pressmeddelande förtydliga information vilken offentliggjorts av Zordix dotterbolag Merge Games Ltd. via spelplattformen Steam onsdag den 22 september 2021 kl 18.11 (https://store.steampowered.com/news/app/768200/view/2904249194365972189)...
Regulatory

DET NYA ZORDIX TAR FORM Sammanfattning april – juni 2021 Väsentliga händelser under perioden april – juni 2021 Väsentliga händelser efter perioden VD HAR ORDET Vi välkomnar årets två första förvärvVi...
Regulatory MAR

Zordix AB (publ) (“Zordix”) har slutfört förvärvet av Merge Games Ltd (“Merge Games” eller “Bolaget”). Tillträdet ägde rum med effekt per den 30 juni 2021 i enlighet med det avtal Zordix tecknat...
Regulatory

Nasdaq Stockholm AB har idag den 10 juni 2021 godkänt Zordix AB (publ):s (”Zordix” eller ”Bolaget”) ansökan om upptagande till handel av Bolagets aktier av serie B på Nasdaq First North Growth Market. Första...
Regulatory

Zordix AB (publ) (”Zordix” eller ”Bolaget”) meddelade den 29 april 2021 att Bolagets styrelse har beslutat att verka för att byta handelsplats för Bolagets aktier av serie B till Nasdaq First North Growth Market. Idag...
Regulatory

Zordix AB (publ) (”Zordix” eller ”Bolaget”) har idag offentliggjort en presentation av förvärvet av den brittiska förläggaren och spelutvecklaren Merge Games Ltd (“Merge Games”). Utöver en beskrivning...
Regulatory MAR

Styrelsen i Zordix AB (publ) (”Zordix” eller ”Bolaget”) har idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 6 maj 2021, beslutat och genomfört en riktad kvittningsemission om 85 970 aktier av serie...
Regulatory

Året inlett med förvärv Sammanfattning januari – mars 2021 Väsentliga händelser under perioden januari – mars 2021 Väsentliga händelser efter perioden VD KOMMENTAR Året inlett med förvärv2021...
Regulatory MAR

Zordix AB (publ) (”Zordix”) har idag ingått avtal om att förvärva 100 procent av aktierna i den brittiska spelförläggaren och spelutvecklaren Merge Games Ltd (“Merge Games” eller ”Bolaget”)...
Regulatory MAR

Årsstämman i Zordix AB (publ), 556778-7691, (”Bolaget”) ägde rum idag den 6 maj 2021. Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av covid-19-pandemin genomfördes stämman med enbart...
Regulatory

Zordix AB (publ) (“Zordix” eller “Bolaget”) har idag slutfört förvärvet av Just For Games SAS (“Just for Games” eller “JFG”). Tillträdet är i enlighet med det avtal Zordix tecknat...
Regulatory

Styrelsen i Zordix AB (publ) (“Zordix” eller “Bolaget”) har beslutat att verka för att byta handelsplats till Nasdaq First North Growth Market i Stockholm. Bolagets aktier av serie B handlas idag på NGM Nordic SME. Styrelsen...
Regulatory

Zordix AB:s (publ) årsredovisning för 2020 har idag offentliggjorts och finns publicerad på bolagets hemsida www.zordix.com. Årsredovisningen finns även bifogad detta pressmeddelande som PDF. För ytterligare information...
Regulatory

Aktieägarna i Zordix AB (publ), org. nr 556778-7691, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma den 6 maj 2021. Mot bakgrund av risken för spridning av Covid-19 och myndigheternas föreskrifter och råd om undvikande...
Regulatory

Zordix AB (publ) har den 11 mars 2021 hållit extra bolagsstämma i Umeå Folkets Hus, Vasaplan, 901 09 i Umeå. I samtliga föreslagna ärenden beslutade stämman i enlighet med framlagda förslag. I det följande...
Regulatory

Aktieägarna i Zordix AB (publ) org. nr 556778-7691, ("Bolaget") informeras härmed om att extra bolagsstämma den 11 mars 2021 kommer att hållas klockan 10.15 i Umeå Folkets Hus, Vasaplan, 901 09 i Umeå. Anledningen...
Regulatory

ETT BLIVANDE GAMING POWERHOUSE Sammanfattning oktober – december 2020 Sammanfattning januari – december 2020 Väsentliga händelser under perioden oktober - december 2020 Väsentliga händelser efter perioden *Preliminära...
Regulatory MAR

Aktieägarna i Zordix AB (publ), org. nr 556778-7691, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma den 11 mars 2021 kl. 10.15 i Kafé Nya Station, Östra Rådhusgatan 2C, 903 26 Umeå. Entrén till...
Regulatory

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET...
Regulatory MAR

Transaktionen i korthet Just For Games är en ledande fransk speldistributör och utgivare av spel till PC och konsol. JFG distribuerar primärt inom premiumsegmentet och i nära samarbete med internationella spelförläggare såsom...
Regulatory MAR

Transaktionen i korthet Bakgrund och motiv Just For Games är en ledande fransk speldistributör och utgivare av spel till PC och konsol. JFG distribuerar primärt inom premiumsegmentet och i nära samarbete med internationella spelförläggare...
Regulatory MAR

Ponpu är ett action-arkadspel med en säregen handritad grafisk stil. Spelet har uppmärksammats av stora nyhetssidor som IGN och Kotaku för sin unika stil och har vunnit ett flertal priser: nyligen vann Ponpu bästa spel, design...

EN RESA FRÅN EGNA SPEL TILL ATT BYGGA EN INTERNATIONELL KONCERN Sammanfattning Juli - September 2020 Omsättningen för perioden uppgick till 7 500 KSEK (9 191), en minskning med 18,4 procent jämfört med samma period föregående...
Regulatory MAR

Kapten Sabeltand och den magiska diamanten är ett familjevänligt äventyrsspel baserat på det kända norska varumärket Kapten Sabeltand. Spelet har utvecklats av den norska utvecklaren Ravn Studio tillsammans med bolagen Rock...

VD Matti Larsson har via sitt bolag Allscope AB sålt 80 000 B-aktier i Zordix AB (publ) (”Zordix” eller ”Bolaget”) till Bolagets tillträdande CFO, Peter Daboczi samt 200 000 aktier till investeraren Patrik Bloch. Matti...

Ponpu är ett actionspel utvecklat av den argentinska spelutvecklaren Purple Tree Studio. Spelet har uppmärksammats av bland annat IGN och Kotaku för sin säregna grafiska stil, samt vunnit ett flertal priser. Svenska e-sportsbolaget...

- “Vi är mycket stolta över att ha lyckats attrahera Peter till Zordix med syftet att förstärka vårt team i linje med vår strategiska inriktning på förvärv. Peters affärsfokus samt breda erfarenhet...
Regulatory MAR

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET...
Regulatory MAR

Dustoff Z är ett actionspel där spelaren axlar rollen som en helikopterpilot mitt i en apokalyps. Spelet har utvecklats av Zordix dotterbolag Invictus Games ltd och släpps idag till Nintendo Switch, Xbox One samt PC, där det engelska...

Kapten Sabeltand och den hemliga diamanten produceras av den norska utvecklaren Ravn Studio. Titeln har nu tilldelats Epic MegaGrants vilket förutom erkännandet innebär ett anslag från Epic Games om 25 000 USD, samt ökad exponering...

G-Loot är ett svenskt, stockholmsbaserat bolag som är verksamt inom e-sport. Det signerade avtalet med Zordix Publishing gäller testandet av ny teknologi inom e-sport och community-byggande, där Ponpu blir första spel som teknologin...

Zordix Publishing har idag utannonserat att spelet Ponpu som utvecklats av argentinska utvecklaren Purple Tree Studio, kommer att släppas den 5 november 2020. Ponpu släpps på plattformarna Nintendo Switch, Xbox One, Playstation 4 samt...

Genom Företrädesemissionen har Zordix VD och grundare Matti Larsson erhållit totalt 5 000 000 teckningsrätter genom hans helägda bolag Allscope AB, vilka ger en företrädesrätt till teckning av 1 250 000 nya aktier...
Regulatory

Hemsidan superparent.com riktar sig mot föräldrar med barn som spelar data och tv-spel. I samarbete med dem har Zordix Publishing gett Superparent ett dygns exklusiv rättighet att visa upp den första trailern för spelet. Kapten...

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET...
Regulatory

Marvelous är ett japanskt spelbolag som publicerar västerländska spel på den japanska marknaden. Bolaget har bland annat gett ut finska Remedys Control. G-Mode, Marvelous dotterbolag, ger ut mindre titlar från oberoende spelstudios...